Farklı İnciller Nedir?

May 11, 2018Sık Sorulan Sorular, Videolar

Mısır’dan Çıkış 19–40 | Bible Project Türkçe

Mısır’dan Çıkış 19–40 | Bible Project Türkçe

Mısır’dan Çıkış 19–40 bölümlerini kapsayan, kitabın edebi tasarımını ve düşünce akışını inceleyen genel bakış videomuzu izleyelim. Mısır’dan Çıkış kitabında, Tanrı İsraillileri bir antlaşmaya davet eder ve onların arasında yaşamaya gelir, ancak İsrail isyan eder ve bu ilişkiyi bozar.

Yaratılış 12–50 | Bible Project Türkçe

Yaratılış 12–50 | Bible Project Türkçe

Kitabın edebi tasarımını ve düşünce akışını inceleyen Yaratılış 12–50 bölümlerini içeren genel bakış videomuzu izleyelim. Yaratılış’ta Tanrı, isyankar insanlığı tüm başarısızlıkları ve akılsızlıklarına rağmen, İbrahim’in ailesi aracılığıyla bereketleme vaadinde bulunur.

Yaratılış 1–11 | Bible Project Türkçe

Yaratılış 1–11 | Bible Project Türkçe

Kitabın edebi tasarımını ve düşünce akışını inceleyen Yaratılış 1–11 bölümlerini içeren genel bakış videomuzu izleyelim. Yaratılış’ta, Tanrı iyi bir dünya yaratır ve insanları onu yönetmeleri için görevlendirir ama sonrasında insanlar kötülüğe teslim olur ve her şeyi mahvederler.

Agape – Sevgi | Bible Project Türkçe

Agape – Sevgi | Bible Project Türkçe

“Sevgi” kelimesi, dilimizdeki en baştan sağma kelimelerden biridir, başlıca insanların sahip olduğu hissiyatı anlatmakta kullanılır. Yeni Antlaşma’da ise “sevgi” veya “Agape” İsa’nın kendisi tarafından tanımlanır. Tepkilerinden bağımsız olarak başkalarının iyiliğini aramaktır.

Umut | Bible Project Türkçe

Umut | Bible Project Türkçe

Kutsal Kitap’ta umudu olan insanlar iyimser kişilerden çok farklıdır! Bu videoda, Kutsal Kitap’taki umut kavramının nasıl Tanrı’nın doğasına dayandığını göreceğiz. Böylece, geleceğin şimdikinden daha iyi olacağına güvenmek için sebep bulacağız.

Şalom – Esenlik | Bible Project Türkçe

Şalom – Esenlik | Bible Project Türkçe

“Esenlik” Türkçe’de farklı kişiler için farklı şeyler ifade eden, kullanımı çok yaygın bir kelimedir. Ancak Kutsal Kitap’ta, çatışma yokluğunu ifade etmekle beraber başka bir şeyin varlığına da işaret eder. Bu videoda, Kutsal Kitap’a göre Esenlik ya da “Şalom” kelimesinin kök anlamını ve bu anlamın nasıl İsa’ya işaret ettiğini inceleyeceğiz.