Yükseltiriz | Hristiyan İlahisi

Sep 14, 2020Hristiyan İlahisi, Videolar0 comments

Söz & Müzik: Ceremi

Babil Şehri

Babil Şehri

Antik Dünya’nın en görkemli şehirlerinden biri Babil’dir. Özellikle 2.Nebukadnessar’ın hükümdarlığında büyük bir ihtişama ulaşan şehir, aynı zamanda İbranilerin 50 yıllık sürgününe ev sahipliği yapar.

Baruk’un Mührü

Baruk’un Mührü

Kuşkusuz Eski Ahit’in en önemli peygamberlerinden biri Yeremya’dır. Kendisi Babil sürgününden önce İsrail’in uğrayacağı felaketi peygamberlik eder ve bildiğimiz kadarıyla sözlerini katibi olan Baruk yazıya döker.