fbpx

Resim/video: Yuhanna 8:21–30

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
21, 24: İsa geldiği yere dönecektir; fakat onu kabul etmeyenler kendi günahları içinde ölecektir. İsa’ya iman edenler ise kurtulacaktır. Mesih’e yürekten iman ediyor muyum?

26, 28: İsa her zaman Tanrı’nın istediğini söyler; çünkü her gün Babası’ndan öğrenir ve öğretir. Ben kendimden geleni değil, Tanrı’nın istediğini söyleyerek O’nu yüceltiyor muyum?

29: İsa sadece Tanrı’nın sevdiği şeyleri yapar, Tanrı da her an İsa’yla birliktedir. Sadece Tanrı’yı hoşnut etmek istediğim için sıkıntılar çekebilir, insanlar tarafından dışlanmış hissederek yalnızlık yaşayabilirim. Fakat İsa’yla birlikte olan Tanrı, her zaman benimle olacak, beni asla terk etmeyecektir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
22, 23, 30: Dünyaya ait olanlar, İsa’yı tanımadıklarından dolayı onu yanlış anlarlar. Yeniden doğmayan kişi Tanrı’yı tanıyamaz ve Tanrı Egemenliği’nin sırrını anlayamaz. Ben İsa’yı nasıl tanıyorum? Tanrı Egemenliği’nin sırrını anlıyor muyum?

25, 27, 28: İsa’nın kendini tanıtmasına ve Tanrı hakkındaki gerçekleri açıklamasına rağmen, insanlar O’nun sözlerini anlayamazlar. Tanrı Sözü’nü okuduğumda, Rab’bin bana ne demek istediğini doğru algılayıp uyguluyor muyum?

 

Yuhanna 8:21–30
21 İsa yine onlara, “Ben gidiyorum. Beni arayacaksınız ve günahınızın içinde öleceksiniz. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz” dedi.

22 Yahudi yetkililer, “Yoksa kendini mi öldürecek?” dediler. “Çünkü, ‘Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz’ diyor.”

23 İsa onlara, “Siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım” dedi. “Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim. 24 İşte bu nedenle size, ‘Günahlarınızın içinde öleceksiniz’ dedim. Benim O olduğumaiman etmezseniz, günahlarınızın içinde öleceksiniz.”

25 O’na, “Sen kimsin?” diye sordular.

İsa, “Başlangıçtan beri size ne söyledimse, O’yum” dedi. 26 “Sizinle ilgili söyleyecek ve sizleri yargılayacak çok şeyim var. Beni gönderen gerçektir. Ben O’ndan işittiklerimi dünyaya bildiriyorum.”

27 İsa’nın kendilerine Baba’dan söz ettiğini anlamadılar. 28 Bu nedenle İsa şöyle dedi: “İnsanoğlu’nu yukarı kaldırdığınız zaman benim O olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı, ama tıpkı Baba’nın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. 29 Beni gönderen benimledir, O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman O’nu hoşnut edeni yaparım.”

30 Bu sözler üzerine birçokları O’na iman etti.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?