Resim: Pixabay

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Yuhanna 3:1–21

Ne var ki yazılanlar, İsa’nın, Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O’nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır.Yuhanna 20:31

Bizim için yeniden doğuştan daha önemli ne vardır? Kutsal Kitap bize Tanrı’nın egemenliğine nasıl girebileceğimizi ve gelecekte yaşayacağımız cennetteki evimiz için umut ve güvene nasıl sahip olabileceğimizi bildirir.

İsa, Nikodim’in gerçek ihtiyacını biliyordu. Tanrı’nın egemenliğini görebilmesi için yeniden doğmaya ihtiyacı vardı. Tanrı’nın yeryüzündeki egemenliği
tabii ki, O’nun yaşamlarını yönetmesine izin verenlerin kalpleri ve yaşamlarındadır. Bu ruhsal doğumda, Tanrı’nın Ruhu, kişinin kalbine girer ve ona yeni bir yaşam verir. Onun hayatını değiştirmeye başlar ve çok geçmeden başka insanlar da Tanrı’nın Ruhu’nun kişinin yaşamındaki sonuçlarını görmeye başlar. Bu kişilerin yaşamını Tanrı yönettiğinden onlar artık kendilerine ve günaha değil, Tanrı’ya hizmet eder (ayet 16). İsa, Tanrı bizi çok sevdiğinden bizim için biricik Oğlu’nu verdiğini söylemiştir. Eğer O’na iman edersek bize sonsuz yaşam verecektir.

Ben, bazen gerçekten iman edip etmediğimi sorgulamaktayım. Bir gün okuduğum bir alıntının bana çok yararı oldu: “İnanmaya, gerçeğe göre yaşamak da dahildir.” Işığa gelenler tövbe etmeli, tüm günahları terk etmeli ve gerçekte yaşamalıdır. Hatta gerçeğe itaat, iman ettiğimizin kanıtıdır.


Sizin yaşayışınız başkalarına ne bildiriyor?