fbpx

Resim/video: Simun Petrus Yuhanna 6:52–71

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
53–58: İsa Fısıh Bayramı’nın kuzusu olarak çarmıhla bizim yerimize öleceğini söylemiştir. İsa’nın çarmıhını benimseyip O’na layık olarak yaşıyor muyum?

61–64: İsa öğrencilerine, dirilip göğe alınacağından söz eder. Baba Tanrı’ya gideceğini ve Tanrı Oğlu olduğunu kabul edip inanmaları gerektiğini söyler. Çünkü beden alıp gelen İsa, dirilişiyle ruhsal dünyanın kapısını açtıktan sonra, bedene bağlı olan bizleri de ruha bağlı olarak değiştirecektir (1.Korintliler 15:45, 50). Rab’bin beni değiştirmekte olduğunu fark ediyor muyum?

64, 65, 70, 71: İsa Onikiler arasında kendisine ihanet edecek birinin bulunduğunu bilmektedir. Ben İsa’nın sadık öğrencisi miyim? Bunu yaşantımla kanıtlıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
52, 60: Sadece bedensel ihtiyaçlarına odaklanan kişilerin Tanrı Sözü’nü anlaması zordur. Bu kişiler, İsa’yı sadece bir insan olarak düşündükleri için O’nun sözlerini kabul edemezler (62). Ben Rab’be mi, bedensel ihtiyaçlarıma mı odaklanıyorum?

53–58: Sonsuz yaşama son günde değil, İsa’yı Rab ve Kurtarıcı olarak kabul edip ilişkimizi yenileyerek onda yaşamaya başladığımız an sahip oluruz. İsa’yla olan ilişkim onunla birlikte yiyip içen biri gibi samimi mi?

66: Sadece bedensel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ve sırf mucizelerle ilgilenen kişiler İsa’yı terk eder. İsa’yla birlikte olmamın nedeni nedir?

 

Yuhanna 6:52–71
52 Bunun üzerine Yahudiler, “Bu adam yememiz için bedenini bize nasıl verebilir?” diyerek birbirleriyle çekişmeye başladılar.

53 İsa onlara şöyle dedi: “Size doğrusunu söyleyeyim, İnsanoğlu’nun bedenini yiyip kanını içmedikçe, sizde yaşam olmaz. 54 Bedenimi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu son günde dirilteceğim. 55 Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. 56 Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, ben de onda. 57 Yaşayan Baba beni gönderdiği ve ben Baba’nın aracılığıyla yaşadığım gibi, bedenimi yiyen de benim aracılığımla yaşayacak. 58 İşte gökten inmiş olan ekmek budur. Atalarınızın yedikleri man gibi değildir. Atalarınız öldüler. Oysa bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar.” 59 İsa bu sözleri Kefarnahum’da havrada öğretirken söyledi.

60 Öğrencilerinin birçoğu bunu işitince, “Bu söz çok çetin, kim kabul edebilir?” dediler.

61 Öğrencilerinin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, “Bu sizi şaşırtıyor mu?” dedi. 62 “Ya İnsanoğlu’nun önceden bulunduğu yere yükseldiğini görürseniz…? 63 Yaşam veren Ruh’tur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. 64 Yine de aranızda iman etmeyenler var.” İsa iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan beri biliyordu. 65 “Sizlere, ‘Baba’nın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez’dememin nedeni budur” dedi.

66 Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri döndüler, artık O’nunla dolaşmaz oldular. 67 İsa o zaman Onikiler’e, “Siz de mi ayrılmak istiyorsunuz?” diye sordu.

68 Simun Petrus şu yanıtı verdi: “Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. 69 İman ediyor ve biliyoruz ki, sen Tanrı’nın Kutsalı’sın.”

70 İsa onlara şu karşılığı verdi: “Siz Onikiler’i seçen ben değil miyim? Buna karşın içinizden biri iblistir.” 71 Simun İskariot’un oğlu Yahuda’dan söz ediyordu. Çünkü Yahuda Onikiler’den biri olduğu halde İsa’ya ihanet edecekti.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?