fbpx

Resim: Canva

Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi; sına beni, öğren kaygılarımı. Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı; öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda!— Mezmur 139:23–24

Büyüme çağımda sadık ve vefalı bir arkadaşım vardı. Bana karşı daima iyiydi ama ben ona pek sadık değildim. Bununla yüzleşmek zor çünkü özellikle “Ben Hristiyan olmadan önceki çocukluk yıllarımda Tanrı neredeydi?” diye sorduğumda, cevaplarından biri de Tanrı’nın benimle bu arkadaşımın gösterdiği sevgi aracılığıyla ilgileniyor olmasıdır. Arkadaşımın sevgi dolu Yaratıcımız’ı yansıttığı, bana lütuf ve merhamet gösterdiği yıllar boyunca, Tanrı benimle birlikteydi. Yıllar sonra arkadaşıma bir özür mektubu yazdım. Onu yüzüstü bıraktığım için beni bağışlayabilir miydi? Bağışladı.

Benim o zamanlar nasıl bir arkadaş olduğumu düşünmek bana acı veriyor. Geri dönüp geçmişi düzeltemem ve ona karşı işlediğim günahları silemem. Ancak Kral Davut bana yapabileceğim bir şey gösterdi. Davut kendi yaşamını incelerken, her şeyi bilen Tanrı’nın huzurunda yüreğini değerlendirirken, bugünkü ayeti Rab’be sunulan bir dua olarak takdim eder. Ben de Kral Davut gibi Rab’den yüreğimi olduğu gibi tanımasını diledim. O zaman, Mesih tarafından bağışlanmanın verdiği güvenle özgürleştim ve dürüst olarak şöyle diyebildim: “Nasıl bencil bir arkadaş olduğumu görüyorum.” Bunu Tanrı’ya itiraf ettim ve affını diledim. Arkadaşımla konuşacak ve onun da affını dileyecek fırsatım oldu.

Yanlışı düzeltecek gücüm vardı. Sizin de geçmişi düşündüğünüzde aklınıza gelen bir şey var mı? Şu anda yapabileceğiniz bir şey var mı?

  • Geçmişteki günahlarınızı Tanrı’ya itiraf ettiniz mi? O’nun bağışlama vaadine inanıp kabul ettiniz mi? (bkz. 1.Yuhanna 1:9)?
  • Geçmişinizde günahınızı itiraf etmeniz gereken bir kişi var mı (bkz. Yakup 5:16)?
  • Size karşı günah işlemiş olan ve bunu bildirmeniz gereken birisi var mı (bkz. Matta 18:15)? Bunu yapmadan önce, güvendiğiniz bir dostunuzla bu kararı paylaşın ve nasıl hareket etmeniz gerektiğine dair bilgelik isteyin. Bu tür bir konuşma her durumda yararlı veya zorunlu olmayacaktır.
  • Verilen zararı telafi etmenizin yolları var mı? Zakkay’ın dolandırdığı kişilerin paralarını nasıl geri verdiğini düşünün.

Bugünkü metinde yer alan son düşünceyle bitirelim. Tanrı bize “sonsuz yaşam yolunda” öncülük eder. Geçmişinize nasıl karşılık vereceğinizi düşünmek, aslında bu sonsuz yaşam yolunda olmanın bir yönüdür. Nasıl mı? Geçmişte ne olduğunu değiştiremeseniz dahi, geçmişin olumsuz etkilerini azaltacak şekilde ilerleyecek güce sahipsinizdir. Bunu bilerek, geçmişten neler taşıdığınızı tekrar düşünün. Olumsuz ya da sağlıksız davranışları ve inançları Rab’be teslim etmeniz ve Tanrı’nın sizi yürüttüğü sonsuz yaşam yoluna yaraşır yeni davranışlar ve inançlar edinmeniz kritik önem taşır. Taşıdıklarınızı bırakacak olsanız, Rab bunların yerine neleri taşımanızı isteyebilir?


O zaman hasarlı ilişkileri ve olumsuzlukları, böyle yükleri taşımaya istekli olan Babanız’a emanet etmeniz nasıl olur?