fbpx

Resim:  Toa Heftiba

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Elçilerin İşleri 4:31–35; 5:1–10

…yalanı sevip hile yapanların hepsi dışarıda kalacaklar. —Vahiy 22:15

Bugünkü Kutsal Kitap okuma parçası üzerinde yorum yaparken ilk ola­rak, Pentikost deneyimine benzerliğine dikkat ediyoruz (Elçilerin İşleri 2:1– 4). Her iki olayda da hepsi Kutsal Ruh’la dolmuşlardı. Tek bir yürek ve ruh olmaları, her şeyi ortaklaşa kullanmaları ve eksikleri olanların ihtiyaçlarını karşılamalarının hep Kutsal Ruh tarafından motive edildiği çok açıktır. Ama Petrus’un sözlerinden kişinin sahip olduğu her şeyi vermesinin gönüllüce olduğunu ve insanın Ruh’la dolu olup olmadığının bir belirtisi olmadığını anlıyoruz. Ayrıca, İblis’in Ruh’la dolu olanları bile ayarttığını da görüyoruz. Hatta İblis, İsa’yı bile ayartmaya çalışmıştı. İsa’nın yanıtı, “Çekil git, Şeytan!” (Matta 4:10) olmuştu. Ama Hananya, İsa gibi İblis’i azarlamak yerine, İblis’in yüreğini doldurmasına izin vermişti. Kutsal Ruh’la dolu kalabalığa yalan söylemekle Kutsal Ruh’a yalan söylüyordu.

Bu dersi hayatımıza uyarlarken, bugün bile, Tanrı’nın gerçek kilisesinin bir parçası olan herkesin de Elçilerin İşleri 4’deki kalabalık gibi olduğunu kabul etmemiz gerekmez mi? Tek bir yürek ve ruh olmak, her şeyi ortaklaşa kullanmak ve eksikleri olanların ihtiyaçlarını karşılamak hâlâ Kutsal Ruh tarafından motive edilmektedir. Ayrıca İblis’in taktiklerinin günümüzde de Kutsal Kitap zamanında olduğu kadar gerçek olduğunu da kabul ediyoruz. İkinci Timoteos 3:13 bize, kötüler ve sahtekârlar, aldatarak ve aldanarak git­tikçe daha beter olacaklarını söyler.

İblis’in Kutsal Ruh’a yalan söylemek üzere yüreklerimizi doldurmasına izin vermeyelim, bunun yerine İsa’nın yaptığı gibi, “Çekil git, Şeytan!” diye­rek yanıt verelim.


Tanrı’nın Ruhu’nun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? 1.Korintliler 3:16