Videolar

Sürgün Yolu | BibleProject Türkçe

Sürgün Yolu | BibleProject Türkçe

İsa’nın takipçilerinin Tanrı’nın Krallığına tam bağlılık göstermeleri için kendi zamanlarının hükümdarları ve güç yapılarıyla nasıl bağ kurmaları gerekir? Bu videoda Daniel ve arkadaşlarının Babil sürgününde yaşadıklarının bu gerilimin üstesinden gelmek için nasıl bir bilgelik sunduğunu göreceğiz. 21. yüzyılda İsa’yı takip etmek demek, sürgün yolunu öğrenmek demektir.

Hoşea | BibleProject Türkçe

Hoşea | BibleProject Türkçe

Hoşea kitabının edebi tasarımı ve düşünce akışını inceleyen genel bakış videomuzu izleyelim. Bu kitapta Hoşea, İsrail’i Tanrı’yla olan antlaşmalarını bozmakla suçlar ve bu davranışlarının sonucunda olacak olanlar konusunda uyarır.

Kutsal Ruh | BibleProject Türkçe

Kutsal Ruh | BibleProject Türkçe

Bu videoda, Kutsal Kitap’taki “ruh” kavramının anlamını ve Tanrı’nın Ruhunun tüm yaratılışta var olmasının ne anlama geldiğini keşfediyoruz. Kutsal Ruh İsa aracılığıyla açığa çıktı ve yeni yaratılışı oluşturmak için takipçilerinin yaşamlarına gönderildi.

Hezekiel 34-48 | BibleProject Türkçe

Hezekiel 34-48 | BibleProject Türkçe

Hezekiel kitabının ikinci kısmının edebi tasarımı ve düşünce akışını inceleyen genel bakış videomuzu izleyelim. Babil’deki sürgünlerin arasında Hezekiel, İsrail’in bu yargıyı hak ettiğini ve ayrıca Tanrı’nın adaletinin gelecek için umut yarattığını göstermektedir.

Hezekiel 1-33 | BibleProject Türkçe

Hezekiel 1-33 | BibleProject Türkçe

Hezekiel kitabının ilk kısmının edebi tasarımı ve düşünce akışını inceleyen genel bakış videomuzu izleyelim. Babil’deki sürgünlerin arasında Hezekiel, İsrail’in bu yargıyı hak ettiğini ve ayrıca Tanrı’nın adaletinin gelecek için umut yarattığını göstermektedir.

Yeremya | BibleProject Türkçe

Yeremya | BibleProject Türkçe

Yeremya kitabının edebi tasarımı ve düşünce akışını inceleyen genel bakış videomuzu izleyelim. Yeremya, Tanrı’nın İsrail’in günahlarını Babil’e sürgün edilmeleriyle yargılayacağını duyurur. Daha sonra da peygamberliklerinin dehşetini yaşar.