fbpx

Resim: Yuhanna 20:1-14

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
1: İsa mezarı kapatan taşı kaldırıp mezardan çıkar. Yahudi kâhinler bir manga asker alıp mezarın yanına koydukları ve taşı mühürledikleri halde (Matta 27:66), bu işe yaramamıştır. İsa’yı mezara kapatamazlar. Ben bugün Mesih ile birlikte yeniden doğmanın mutluluğunu tadıyor muyum?

9: Dirilişin gerçekleşmesi için, öncelikle ölümün gerçekleşmesi gerekir. Bu yüzden Kutsal Yazılar, ölüler arasından dirilen İsa’ya iman etmekle kurtuluşa sahip olunacağını vurgular. (Romalılar 4:24; 10:9; 1.Petrus 1:3, 21; Yuhanna 12:34; 1.Korintliler 15:36). Fakat eğer bende eski Âdem (benliğim) ölmediyse, kurtulup yeni yaşama geçtiğimi düşünmemeliyim.

14: Meryem İsa’yı, önyargısından ötürü tanımamış olabilir. Ancak görkemli şekilde kendini gösterdiği için de dünyasal gözlerle O’nu tanıyamamış olabilir. Rab, şimdi yücelerde oturmaktadır. Ben O’nun görkemini gerçekten biliyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
9: Meryem, Yuhanna ve Petrus, İsa’nın dirilmesini hiç beklememiştir. O’nun cesedinin çalındığını düşünürler; çünkü Kutsal Yazı’yı anlamamışlardır. İsa onlara birçok kez dirilişten söz ettiği halde, onların ilgileri başka yerlerdedir. Şu an benim ilgimi çeken alan nedir? Diriliş hakkında daha çok öğrenmeye ihtiyacım var mı?

11-13: Meryem meleklerle karşılaştığı halde farklılıklarını anlayamaz. Ben hala olaylara dünyasal gözlerle bakıp duruyor muyum? (Koloseliler 3:1-4)

Yuhanna 20:1-14
1 Haftanın ilk günü erkenden, ortalık daha karanlıkken Mecdelli Meryem mezara gitti. Taşın mezarın girişinden kaldırılmış olduğunu gördü. 2 Koşarak Simun Petrus’a ve İsa’nın sevdiği öbür öğrenciye geldi. “Rab’bi mezardan almışlar, nereye koyduklarını da bilmiyoruz” dedi.

3 Bunun üzerine Petrus’la öteki öğrenci dışarı çıkıp mezara yöneldiler. 4 İkisi birlikte koşuyordu. Ama öteki öğrenci Petrus’tan daha hızlı koşarak mezara önce vardı. 5 Eğilip içeri baktı, keten bezleri orada serili gördü, ama içeri girmedi. 6-7 Ardından Simun Petrus geldi ve mezara girdi. Orada serili duran bezleri ve İsa’nın başına sarılmış olan peşkiri gördü. Peşkir keten bezlerle birlikte değildi, ayrı bir yerde dürülmüş duruyordu. 8 O zaman mezara ilk varan öteki öğrenci de içeri girdi. Olanları gördü ve iman etti. 9 İsa’nın ölümden dirilmesi gerektiğini belirten Kutsal Yazı’yı henüz anlamamışlardı.

10 Bundan sonra öğrenciler yine evlerine döndüler. 11 Meryem ise mezarın dışında durmuş ağlıyordu. Ağlarken eğilip mezarın içine baktı. 12 Beyazlara bürünmüş iki melek gördü; biri İsa’nın cesedinin yattığı yerin başucunda, öteki ayakucunda oturuyordu. 13 Meryem’e, “Kadın, niçin ağlıyorsun?” diye sordular.

Meryem, “Rabbim’i almışlar” dedi. “O’nu nereye koyduklarını bilmiyorum.”

14 Bunları söyledikten sonra arkasına döndü, İsa’nın orada, ayakta durduğunu gördü. Ama O’nun İsa olduğunu anlamadı.


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?