fbpx

Resim: Dimitris66

Uygun zamanda sizi yüceltmesi için, Tanrı’nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın. Bütün kaygılarınızı O’na yükleyin, çünkü O sizi kayırır.—1.Petrus 5:6–7

Birkaç günümüzü nasıl bağışlamamız gerektiğini düşünmeye adadık. Bağışlamak bir sayfadaki sözcükleri okumaktan çok daha zor, öyle değil mi? Bağışlamak için harekete geçtiğimizde, bir adım ileri, iki adım geri gittiğimizi hissedebiliriz. Gerçekten bağışlamayı seçeriz ama ne kadar çok acı duyduğumuzu ve hatıraların bizi usandırmak için ne kadar sık canlandığını görüp hayrete düşeriz. Günah bağışlanmış olsa da o günahla bozulan ilişkiyi yeniden inşa etmek bizi tüketir.

Siz bağışladıktan sonra, hayat yine de sıkıntılı olabilir. Bağışladığınız kişi sizi hayal kırıklığına uğratmaya devam edebilir ya da içinizde bir türlü bitmek bilmeyen kinden ötürü kendinize karşı hayal kırıklığı duyabilirsiniz. Eğer durumunuz buysa, Elçi Petrus bugün sizi teşvik etsin: “Uygun zamanda sizi yüceltmesi için, Tanrı’nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın. Bütün kaygılarınızı O’na yükleyin, çünkü O sizi kayırır.”

Tanrı’nın “kudretli elini” hayal ettiğinizde, aklınıza neler geldiğini mer ediyorum. Benim için, Kutsal Yazılar’da Tanrı’nın birçok kurtarışı aklıma geliyor: Esirlerin serbest kalması için Tanrı’nın kudretli elinin Kızıldeniz’i açması. Tanrı’nın kudretli elinin Daniel’i aslan çukurunda güvenlik içinde tutması. O’nun kudretli elinin Davut’a Golyat karşısında zafer kazandırması. O’nun kudretli elinin Yeni Antlaşma’da cinleri kovması, hastaları iyileştirmesi, körlerin gözlerini açması. Tanrı’nın müthiş, kudretli elinin Şeytan’ı, günahı ve ölümü ilk ve son kez Mesih’in çarmıhında yenmesi. Petrus’un bugün kendinizi alçaltmanızı istediği yer işte bu kudretli eldir.

Kendinizi Tanrı’nın kudretli elinin altında alçaltmanız, Tanrı’nın kim olduğunun ışığında sizin kim olduğunuzu hatırlamanız demektir. Siz kırılgansınızdır; oysa O kudretlidir. Siz günaha düşmüşsünüzdür; oysa O mükemmeldir. Gururunuzdan sıyrılın ve yorgun, muhtaç olan yüreğinizi Tanrı’ya getirin. Tanrı’nın hayatınızdaki tasarısına ve zamanlamasına güvenin. O sizi uygun zamanda uygun şekilde ve kendisinin iyi amacı doğrultusunda yükseltecektir.

Unutmayın, Tanrı sadece kudretli değildir. O aynı zamanda kayırmaktadır. Petrus, Tanrı’nın kayırdığını kişisel olarak bilen biri olarak bize bu hatırlatmayı yapıyor. İsa’yla birlikte suyun üzerinde yürümeye çalışan ama korkup düşen öğrenci kendisiydi. “Ya Rab, beni kurtar” diye alçakgönüllülükle yakardığı zaman (Matta 14:30), İsa ne yaptı? İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona, “Ey kıt imanlı, neden kuşku duydun?” dedi (Matta 14:31).

Bağışlamak biraz su üstünde yürümeye benzer. Tanrı’nın gücüyle bağışlamayı seçmek için iman gerekir. Kine gömülmekteyken Tanrı’ya güvenmek için alçakgönüllülük gerekir. Bütün kaygılarınızla Tanrı’ya yakarın. O sizi kayırır ve sizi tutup kaldıracaktır.


Şu anda bağışlama sürecinizde bitkin, hüsrana uğramış ya da umutsuz hissediyor musunuz? Kendinizi hangi açıdan Rab’bin önünde alçaltmanız gerekebilir?