Resim: Paz Arando

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Galatyalılar 6:6–19

RAB’bin İsrail halkına verdiği sözlerden hiçbiri boş çıkmadı; hepsi yerine geldi.Yeşu 21:45

Tanrı vaatlerini yerine getirir! Uyarılarını da yerine getirir! Yeşu, Tanrı’nın İsrail’e verdiği tüm vaatleri yerine getirdiğini, hiçbirinin boş çıkmadığını bildirmiştir. Bu da teselli edici ve güvence vericidir.

Yeşu bundan sonra İsrail’e, Tanrı’nın kendilerine Musa aracılığıyla verdiği tüm buyrukları dikkatle yerine getirmeleri için yalvarmıştı. Onlara, “Musa’nın Yasa Kitabı’nda yazılı olan her şeyi korumak ve yerine getirmek için çok güçlü olun. Yazılanlardan sağa sola sapmayın” diye öğüt vermişti. Yeşu, Tanrı’nın buyruklarının yerine getirilmesi için çağrıda bulunmuştu. Yerine getirmek, “gereğini yapmak, dikkatle ilgilenmek, kayıptan korumak, gözetmek” anlamına gelir. Buyrukları korumanın yanı sıra onları yerine getirmeleri de gerekiyordu. Talimat, “koru ve yap”tı.

Yeşu bundan sonra İsrail’i uyarmıştı. Tanrı’yı sevmeyi ve buyruklarına itaat etmeyi bırakırlarsa Tanrı artık düşman ulusların önlerinden kaçmasını sağlamayacaktı. Bu uluslar onlar için bir tuzak olacak ve onları tuzağa düşüreceklerdi.

Tanrı vaatlerini yerine getirir! Bereketlerle ilgili iyi vaatlerini yerine getirdiği gibi, bereketlerini geri çekme vaatlerini de yerine getirecektir.“Tanrınız RAB’bin size buyurduğu antlaşmayı bozarsanız… bu güzel ülkeden çabucak yok olup gideceksiniz” (Yeşu 23:16). Kutsal Kitap tarihine göre Tanrı, İsrail Kendisini tam bir şekilde izlemediği için topraklarını kaybedeceği vaadini yerine getirmiştir.

Kutsal Kitap, vaatlerle, İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam ve günahların bağışlanması; dünyanın veremeyeceği esenlik ve sevinç ve sonsuzluk boyunca cennette ödül vaatleriyle doludur. Tanrı, Ruh’a eken sadık kişiler için vaatlerini yerine getirir. Ancak, benliğe eken sadık olmayan kişiler için yıkım biçme de, İsrail için olduğu gibi şimdi de gerçekleşecek olan bir vaattir.

İyi vaatlerin biçilmesi sadık kişilerin Tanrı’nın yasalarını yerine getirip korumasıyla gerçekleşir. Bu yüzden sadık olun. Rab’deki çabanız boşuna değildir.

Tanrı, ektiğiniz tohumlardan bir hasat vaat etmiştir!