Esenlik Tüm İnsanlara

Esenlik Tüm İnsanlara

Esenlik Tüm İnsanlara Söz & Müzik: Anonim Esenlik Tüm İnsanlara tarafından Cetin | Ara 14, 2020 | Hristiyan İlahisi, Videolarİsa Mesih’in doğuşunu kutladığımız Doğuş Bayramı’nın yaklaştığı bu günlerde, Umut Kalesi’nin Sözlü Videolar’ına, “Noel...
Müjde Yayma Görevlisi | Efesliler 3:1-13

Müjde Yayma Görevlisi | Efesliler 3:1-13

Resim: Ümit Bulut Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:2,7: Tanrı Pavlus’a lütfederek öteki uluslara Müjde yayma görevini verir. Bunu bilen Pavlus görevini yerine getirirken Tanrı’nın lütfunu över (1.Korintliler 3:10). Tanrı’nın bana verdiği görevlerim nelerdir?...
Şiddete Şiddetle Karşı Koymayan Biri misiniz?

Şiddete Şiddetle Karşı Koymayan Biri misiniz?

Resim:  Andre Hunter Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Matta 5:38–48; Romalılar 12:17–21 Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin.  —Luka 6:28 Günümüzde kendini savunmaya...
Ben ve Baba Biriz | Yuhanna 10:29-42

Ben ve Baba Biriz | Yuhanna 10:29-42

Resim:  Yuhanna 10:29-42 İsa’nın ayetlerdeki kimliği:30: İsa ve Baba birdir. İsa’yı ben de böyle tanıyor muyum? 34-37: İsa Tanrı’nın Oğlu’dur. Bunu yaptığı işlerle kanıtlar (38). İsa kendiliğinden geleni yapmaz, sadece kendisini gönderen Tanrı’nın işini yerine...
Sonsuz Yaşama Sahip Olan | Yuhanna 10:16-28

Sonsuz Yaşama Sahip Olan | Yuhanna 10:16-28

Resim:  Yuhanna 10:16-28 İsa’nın ayetlerdeki kimliği:16: İsa ağılda olmayan başka koyunları da toplamaya gelmiştir. Bu iman etmiş olanların tanıklığı aracılığıyla gerçekleşecektir. İsa’nın sesine kulak vererek O’nun sürüsüne katılıp O’nu izliyor ve hala ağılda...