Cennet & Dünya

Cennet & Dünya

Cennet & Dünya Cennet & Dünya tarafından Cetin | Eki 30, 2020 | Sık Sorulan Sorular, VideolarKutsal Kitap bize cennet ile ilgili ne öğretir? Cennetin dünya ile olan bağı nedir? Kutsal Kitabın cennet ve dünyanın örtüşmesi gerektiğine dair şaşırtıcı görüşünü...
Ben ve Baba Biriz | Yuhanna 10:29-42

Ben ve Baba Biriz | Yuhanna 10:29-42

Resim:  Yuhanna 10:29-42 İsa’nın ayetlerdeki kimliği:30: İsa ve Baba birdir. İsa’yı ben de böyle tanıyor muyum? 34-37: İsa Tanrı’nın Oğlu’dur. Bunu yaptığı işlerle kanıtlar (38). İsa kendiliğinden geleni yapmaz, sadece kendisini gönderen Tanrı’nın işini yerine...
Kutsallık

Kutsallık

Kutsallık Kutsallık tarafından Cetin | Eki 23, 2020 | Sık Sorulan Sorular, VideolarBu videoda Tanrı’nın kutsallığının insalar için yarattığı paradoksu inceliyoruz. Tanrı eşsiz ve benzersiz yaratıcıdır. Bütün iyiliklerin kaynağıdır. Ancak Tanrı’nın bu...
Sonsuz Yaşama Sahip Olan | Yuhanna 10:16-28

Sonsuz Yaşama Sahip Olan | Yuhanna 10:16-28

Resim:  Yuhanna 10:16-28 İsa’nın ayetlerdeki kimliği:16: İsa ağılda olmayan başka koyunları da toplamaya gelmiştir. Bu iman etmiş olanların tanıklığı aracılığıyla gerçekleşecektir. İsa’nın sesine kulak vererek O’nun sürüsüne katılıp O’nu izliyor ve hala ağılda...
Siloa Yazıtı

Siloa Yazıtı

“Hizkiya’nın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün başarıları, bir havuz ve tünel yaparak suyu kente nasıl getirdiği, Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.” (2. Krallar 20:20) M.Ö. 7. yüzyılda Yahuda krallığı büyük bir tehlike altındadır. Kral Davud’un...