Gururdan Alçakgönüllülüğe

Gururdan Alçakgönüllülüğe

Taylor Ann Wright Rab’bin önünde kendinizi alçaltın, sizi yüceltecektir. — Yakup 4:10 Önderleri Musa’ya bakmadan İsrailliler’in yolculuğu, bir bütün olarak etüt edilemez. Musa, gençken de heyecan doluydu. Adaletsizliğin cezasız kalmasına göz yumamıyordu. Ancak...