fbpx
Derbe Kilisesi | İncil Tarihi

Derbe Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Elçilerin İşleri 14:6, 20-22; 16:1; 20:4. Helenistik bir kent olarak kurulan Derbe, M.Ö. 129 senesinde Roma hakimiyetine girdi. M.Ö. 36-25 seneleri arasında yerel hanedanlıklar tarafından ele geçirilen kent, M.Ö. 25 senesinde tekrar Roma...
Pavlus Misya ve Troas’ta

Pavlus Misya ve Troas’ta

Resim: Elelicht Pavlus ve beraberindekiler Galatya’dan ayrılıp Misya sınırlarına geldiklerinde, Bitinya¹ bölgesine geçmek amacındaydılar. Ama İsa’nın Ruh’u onları bırakmadı. “Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler. Ama İsa’nın Ruhu onlara izin...
Pavlus Galatya’da

Pavlus Galatya’da

Resim: Bernard Gagnon Galatya, bugün Türkiye’nin başkenti olan Ankara ve bölgesi diye bilinir. Listra’yı, Derbe’yi, Konya’yı da içeren bir alana sahip olan Galatyos, Hititliler’in ana kucağı gibiydi. Çünkü kral kapılarını aslan heykellerinin beklediği Hitit başkenti...