Sart Kilisesi | İncil Tarihi

Sart Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Vahiy 3:1-6. Sart şehri MÖ. 1400 senesinde kuruldu. Dünyanın en eski şehirleri arasında yer alan bu kentin halkı şanlı geçmişiyle çok gurur duyardı. M.Ö. 6. yüzyılda kral Kroesus altında Sart Lidya’nın başkenti oldu. Kroesus Sart...
Tiyatira Kilisesi | İncil Tarihi

Tiyatira Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Vahiy 2:18-28. Tiyatira şehri Lidyalılar tarafından kurulmuş sonrasında ise sırasıyla Makedonlar, Galatyalılar ve Bergama kralları tarafından ele geçirilmişti. Bu yörenin ilahı Lidya, Makedon, ve Grek inançlarının kaynaşmasından...
Bergama Kilisesi | İncil Tarihi

Bergama Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Vahiy 2:12-17. Büyük İskender’in ölümünden sonra fethettiği topraklar 4 komutanı arasında paylaşılmıştı. Batı Anadolu toprakları Lisimakos adında ki komutana devredilmiş,  kendisi ise ölümünden önce Bergama şehrini 9000 altın...
İzmir Kilisesi | İncil Tarihi

İzmir Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Vahiy 2:8-11. İzmir ünlü ozan Homeros’un doğduğu şehirdir. Helenistik dönemi İzmir şehri M.Ö.  4. yüzyılda Büyük İskender tarafından kurulmuştur. Denize bitişik konumundan dolayı büyük bir limana sahipti ve 100,000 nüfuslu önemli bir...
Efes Kilisesi | İncil Tarihi

Efes Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Elçilerin İşleri 18-19, Efesliler mektubu, 1. ve 2. Timoteos mektupları, Vahiy 2:1-7. 250,000 nüfusuyla Roma’dan ve İskenderiye’den sonra Efes birinci yüzyılın en büyük şehirleri arasında yer alıyordu. Bugün İstanbul Türkiye için ne ise,...