fbpx
Troas Kilisesi | İncil Tarihi

Troas Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Elçilerin İşleri 16:8-11, 20:5-13; 2.Timoteos 4:13 Troas, Çanakkale Dalyan’da bulunan antik bir kenttir. Kent Büyük İskenderin komutanlarından Lisimakos tarafından kurulur. M.S. 188 yılında Romalılar tarafından fethedildikten sonra bu...
Kolose Kilisesi | İncil Tarihi

Kolose Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Koloselier’e ve Filimon’a mektup. Hierapolis ve Laodikya kadar görkemli bir şehir olmasa da, Kolose yörenin en büyük imanlı topluluğunu barındırıyordu. Buradaki ev kilisesi Efes’ten gelen müjdeci Epafras tarafından kurulmuştu....
Hierapolis Kilisesi | İncil Tarihi

Hierapolis Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Koloselier 4:12-14 Hierapolis şehri M.Ö. 3. yüzyılda kurulmuş fakat günümüz harabeleri M.S. 60 senesinde yaşanan büyük deprem sonrasında yeniden inşaa edilen şehrin kalıntılarıdır. Hierapolis antik dünyanın şifa merkeziydi. Termal...
Laodikya Kilisesi | İncil Tarihi

Laodikya Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Vahiy 3:14-22. Laodikya şehri Büyük İskender’in komutanlarından Seleikos tarafından M.Ö. 260 senesinde kurulmuştur. Ünlü bir tıp okulunun da bulunduğu Laodikya’da gözler için merhemler üretiliyordu; siyah yün üreten zengin bir...
Filadelfya Kilisesi | İncil Tarihi

Filadelfya Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Vahiy 3:7-13. Filadelfya şehri M.Ö. 150 senelerinde Bergama krallarından 2. Attalus tarafından kurulmuştur. Romalılar Attalus’u kendi kardeşi Eumenes’e karşı kışkırtmaya çalışsalar da, Attalus kardeşine sadık kalır ve böylece...