fbpx
Derbe Kilisesi | İncil Tarihi

Derbe Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Elçilerin İşleri 14:6, 20-22; 16:1; 20:4. Helenistik bir kent olarak kurulan Derbe, M.Ö. 129 senesinde Roma hakimiyetine girdi. M.Ö. 36-25 seneleri arasında yerel hanedanlıklar tarafından ele geçirilen kent, M.Ö. 25 senesinde tekrar Roma...
Pavlus Galatya’da

Pavlus Galatya’da

Resim: Bernard Gagnon Galatya, bugün Türkiye’nin başkenti olan Ankara ve bölgesi diye bilinir. Listra’yı, Derbe’yi, Konya’yı da içeren bir alana sahip olan Galatyos, Hititliler’in ana kucağı gibiydi. Çünkü kral kapılarını aslan heykellerinin beklediği Hitit başkenti...
Elçiler Konya’da

Elçiler Konya’da

Resim: Servet Uygun Pavlus’la Barnabas Pisidya Antakyası’ndan ayrılarak bugün Konya diye bilinen Likaonya’nın kentleri Listra ve Derbe’ye doğru yol aldılar. Listra Likaonya’ya bağlı bir Roma kolonisiydi. Derbe ise Likaonya’nın güneydoğusunda kalan bir kentti. Derbe,...