Alçalış Dönemi – Tutunalım

Alçalış Dönemi – Tutunalım

resim :: Portraits Of The Apostles Stating Where They Preached, Commentary on the Apocalypse, Beatus of Liébana (975, İspanyol) Açıkça benimsediğimiz umuda sımsıkı tutunalım. Çünkü vaat eden Tanrı güvenilirdir. – İbraniler 10:23 Bize doğru ve pak bir iman ver ki...