fbpx
Pisidya Antakyası Kilisesi | İncil Tarihi

Pisidya Antakyası Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Elçilerin İşleri 13:14-51, 14:19, 21, 22, 23. M.Ö.  261 senesinde Seleikos hanedanlığının kralı Antiokus tarafından kurulan bu kent  MÖ. 25 senesinde bir Roma sömürgesi olmuştu. 5. ve 7. lejyonun emekliliğe ayrılan 3000 askerini...
Konya Kilisesi | İncil Tarihi

Konya Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Elçilerin İşleri 13:51-14:6; 16:2; 18:23. Konya’da kentsel yerleşim Frig döneminde başlamıştır. M.Ö. 25 senesinde kent yakınlarında bir Roma sömürgesi oluşturulmuştur ve Grek yerleşkesi (“polis”) Roma sömürgesiyle yan yana büyümüştür....
Listra Kilisesi | İncil Tarihi

Listra Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Elçilerin İşleri 14:6-23, 16:1-5. Listra Konya’nın 35 km güneydoğusunda yer almaktadır. M.Ö. 25 senesinde bir Roma sömürgesi oldu. Listra’da yaklaşık 3000 kişi yaşamıştır, bunların çoğu Roma ordusundan emekliliğe ayrılmış askerlerdi....
Antakya Kilisesi | İncil Tarihi

Antakya Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Elçilerin İşleri 6:5; 11:19-30; 13:1-3; 14:26-15:3, 22-40; 18:22-23. Hristiyan alemi için Antakya son derece önemli bir yerdir. Antakya’da ilk kez İsevi cemaate bugün kullandığımız “Hristiyan” ünvanı bahşedilir. (Hristiyan, “Hristos”...