fbpx
Pisidya Antakyası Kilisesi | İncil Tarihi

Pisidya Antakyası Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Elçilerin İşleri 13:14-51, 14:19, 21, 22, 23. M.Ö.  261 senesinde Seleikos hanedanlığının kralı Antiokus tarafından kurulan bu kent  MÖ. 25 senesinde bir Roma sömürgesi olmuştu. 5. ve 7. lejyonun emekliliğe ayrılan 3000 askerini...
Golyat ve Filistliler Kimdi?

Golyat ve Filistliler Kimdi?

Eski Ahit’i okuduğumuzda akla gelen ilk çatışmalardan biri şüphesiz Davut ve Golyat’tır. Golyat, 3 metre boylarında zırhlı ve silahlı bir devdir; Davut ise elinde sapan tutan genç bir çobandır. Anlatının sonunda Tanrı’nın yardımıyla Davut Golyat’ı öldürür ve kısa bir...