Konya Kilisesi | İncil Tarihi

Konya Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Elçilerin İşleri 13:51-14:6; 16:2; 18:23. Konya’da kentsel yerleşim Frig döneminde başlamıştır. M.Ö. 25 senesinde kent yakınlarında bir Roma sömürgesi oluşturulmuştur ve Grek yerleşkesi (“polis”) Roma sömürgesiyle yan yana büyümüştür....
Derbe Kilisesi | İncil Tarihi

Derbe Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Elçilerin İşleri 14:6, 20-22; 16:1; 20:4. Helenistik bir kent olarak kurulan Derbe, M.Ö. 129 senesinde Roma hakimiyetine girdi. M.Ö. 36-25 seneleri arasında yerel hanedanlıklar tarafından ele geçirilen kent, M.Ö. 25 senesinde tekrar Roma...
Listra Kilisesi | İncil Tarihi

Listra Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Elçilerin İşleri 14:6-23, 16:1-5. Listra Konya’nın 35 km güneydoğusunda yer almaktadır. M.Ö. 25 senesinde bir Roma sömürgesi oldu. Listra’da yaklaşık 3000 kişi yaşamıştır, bunların çoğu Roma ordusundan emekliliğe ayrılmış askerlerdi....
Troas Kilisesi | İncil Tarihi

Troas Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Elçilerin İşleri 16:8-11, 20:5-13; 2.Timoteos 4:13 Troas, Çanakkale Dalyan’da bulunan antik bir kenttir. Kent Büyük İskenderin komutanlarından Lisimakos tarafından kurulur. M.S. 188 yılında Romalılar tarafından fethedildikten sonra bu...
Kolose Kilisesi | İncil Tarihi

Kolose Kilisesi | İncil Tarihi

İncil’de bahsi geçen bölümler: Koloselier’e ve Filimon’a mektup. Hierapolis ve Laodikya kadar görkemli bir şehir olmasa da, Kolose yörenin en büyük imanlı topluluğunu barındırıyordu. Buradaki ev kilisesi Efes’ten gelen müjdeci Epafras tarafından kurulmuştu....