Sorular

Tanrı’ya İnanın

Tanrı’ya İnanın

Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih’le ilgili sözün yayılmasıyla olur. —Romalılar 10:17

İsa Mesih Tek Kurtarıcıdır

İsa Mesih Tek Kurtarıcıdır

Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. —Elçilerin İşleri 4:12

İsa Mesih Tanrı’nın Kuzusu’dur

İsa Mesih Tanrı’nın Kuzusu’dur

Yahya ertesi gün İsa’nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: “İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu! —Yuhanna 1:29

İsa Mesih İnsanoğlu’dur

İsa Mesih İnsanoğlu’dur

Çünkü Baba, kendisinde yaşam olduğu gibi, Oğul’a da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. O’na yargılama yetkisini de verdi. Çünkü O İnsanoğlu’dur. —Yuhanna 5:26, 27

İsa Mesih Tanrı Oğlu’dur

İsa Mesih Tanrı Oğlu’dur

Ne var ki yazılanlar, İsa’nın, Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O’nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. —Yuhanna 20:31

İsa Mesih Kimdir?

İsa Mesih Kimdir?

“İsa’yla birlikte sofrada oturanlar kendi aralarında, “Kim bu adam? Günahları bile bağışlıyor!” şeklinde konuşmaya başladılar.  —Luka 7:49

Günah: Bizim Suçlayıcımızdır

Günah: Bizim Suçlayıcımızdır

Çünkü sana çok kez başkaldırdık, günahlarımız bize karşı tanıklık ediyor, isyanlarımız hep yanı başımızda. Suçlarımızı kabul ediyoruz. —Yeşaya 59:12

Bizim için sorularınız var mı?