fbpx

Resim:  Patrick Fore
Video: Yuhanna 17:20-26

İsa’nın ayetlerdeki kimliğı:
20: İsa, gelecekte iman edecekler için de dua etmiştir. Ben de çevremde henüz İsa’ya iman etmemiş olanlar için dua etmeliyim. Bugün kimler için dua edeceğim?

21: “Senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi” sözlerinden, İsa’nın gerçekten bütün inanlıların bir olmasını istediğini görebiliriz. Kardeşlerimle İsa’da bir olmaya çalışıyor muyum? Yoksa öncelikle kendimi mi tatmin etmeye çalışıyorum?

24: İsa, öğrencilerinin kendi yüceliğini görebilmeleri için dua eder. Bizim ilgimizi çeken şey, dünyanın aldatıcı yüceliği değil, Rab’bin yüceliği olmalıdır. Ben de bugün İsa’nın duasını aklımda tutarak O’nun yüceliğine odaklanıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
20: İsa’ya iman edenlerin bazıları, bu kararı kendilerinden daha önce iman edenlerden duydukları aracılığıyla verirler. Müjde’yi duyurma konusunda tembellik ediyor muyum? Şimdi İsa’ya inanmayan, ama ileride inanabilecek kişiler için sürekli dua ediyor muyum?

23: Tam birlik, İsa ile bir olmakla mümkündür. Rab’de kalmak için O’nun sözüne bağlı kalıyor muyum? Biz bir olduğumuzda, dünya Tanrı’nın bizi ne denli çok sevdiğini görecektir.

Yuhanna 17:20-26
20-21 “Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum, hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni senin gönderdiğine iman etsin. 22 Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. 23 Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki, dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. 24 Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını ve benim yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin. 25 Adil Baba, dünya seni tanımıyor, ama ben seni tanıyorum. Bunlar da beni senin gönderdiğini biliyorlar. 26 Bana beslediğin sevgi onlarda olsun, ben de onlarda olayım diye senin adını onlara bildirdim ve bildirmeye devam edeceğim.”


  • Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
  • Bana hangi öğütler verilmektedir?