fbpx

İncil’de bahsi geçen bölümler: 1.Petrus Mektubu.

Pontus ve Kapadokya illerinden Grekçe konuşan Yahudiler Pentikost günü Kudüs’te Havarilerin vaazlarına tanık olmuşlardı (Elçilerin İşleri 2:9). Memleketlerine döndüklerinde kilise cemaatleri kurmuş olmaları olasıdır. İncil Pavlus’a eşlik eden Pontuslu bir karı-kocadan bahseder: Akvila ve Priskila. Kendileri Roma’dan kovulduktan sonra Efes kilisesinin oluşumunda önemli rol oynarlar. Efes’teki görevleri tamamlanır tamamlanmaz Pontus’a dönmüş olmalarını ve orada cemaat kurabildiklerini hayal edebiliriz. Önceden bahsedildiği gibi, Petrus’un kardeşi Andreas’ın Karadeniz bölgesinde kilise kurmuş olması da olasıdır. 1. ve 2. Petrus Mektuplarından anladığımız kadarıyla Petrus’un kendisi hem Pontus hem de Kapadokya’da oluşturulan cemaatleri ziyaret edip vaaz vermiştir. Yine mektuplardan anladığımız kadarıyla buradaki imanlılar kendilerini toplumdan dışlanmış hissediyorlardı. Petrus’un cevabı ise aslında imanlının bu dünyaya ait olmadığıdır, asıl vatanın cennette olduğudur. İmanlılar kutsal bir soy ve seçilmiş bir halk olarak Tanrı’nın kutsallığına yaraşır bir şekilde yaşamaları için teşvik edilirler. Bu cemaatlerin Amasya, Sinop ve Nevşehir civarında olabilecekleri sanılmaktadır. Petrus’un mektupları dışında malesef bu yörelerde bir zamanlar var olan cemaatler hakkında pek fazla bilgi sahibi değiliz.

© Kutsal Kitap ve Arkeoloji

KAYNAKÇA:

  • Wilson, Mark. “Biblical Turkey, A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor.” Ege Yayınları. İstanbul, 2010, sf. 331-341.
  • Türkçe Kutsal Kitap, Kitabı Mukaddes Şirketi & Yeni Yaşam Yayınları, Eski ve Yeni Çevirisi.
  • Resimler: http://www.turkeytoursistanbul.com/cappadocia/cappadocia-1.jpg, (Amasya) Wikimedia Commons.