fbpx

Resim: Hazel Aksoy

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
17: Tanrı, bize bilgelikle vahiy ruhunu verendir. Bize kendisini ve O’nun gerçeğini anlayalım diye Kutsal Ruh’unu göndermiştir. Bugün de Kutsal Ruh’un yönlendirişiyle ruhsal gözlerimin açılması için yalvarmalıyım.

20-22: Tanrı, Oğlu’nu ölümden diriltip sağında oturtmak için yüce kudretiyle üstün gücünü kullanandır. Bugünlerde endişelendiğim korkularım var mı? Her şeyi ayaklarının altında seren çağların kralı benimledir. Tanrı’nın sağladığı zaferi sımsıkı benimsemeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
15: Tanrı’ya olan imanla kutsalları sevmek, kutsal topluluğun oluşmasının sağlam temelidir, çünkü gördüğü insanı sevmeyen, görmediği Tanrı’yı sevemez. Tanrı’ya olan sevgim kardeşlerime nasıl yansımaktadır?

16: Pavlus, duasına şükrederek başlar. Onun duası her zaman Tanrı’nın yüceliğini övmeye yönelmektedir. Dualarımda neler hakkında Tanrı’yı övmekteyim?

18,19: Pavlus, yüreklerinin gözleri aydınlansın diye kardeşlere dua etmektedir. Tanrı’ya iman edenlerde etkin olan kudretin ne denli büyük olduğunu anlamaları için dua eder. Bugünlerde hem kendim için hem de kardeşlerim için en çok ettiğim dua konusu nedir? Dünyanın gidişine göre yaşamamak için dua etmeye gayretli miyim?

Efesliler 1:15-23
15-16 Bunun için, Rab İsa’ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduğumdan beri ben de sizin için sürekli şükrediyor, sizi dualarımda hep anıyorum. 17 Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı, yüce Baba, kendisini tanımanız için size bilgelik ve vahiy ruhunu versin diye dua ediyorum. 18-20 O’nun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasınyüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, Tanrı’nın, Mesih’i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında oturturken O’nda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir. 21 Tanrı O’nu bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin, yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak bütün adların çok üstüne çıkardı. 22 Her şeyi ayakları altına sererek O’na bağımlı kıldı. O’nu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. 23 Kilise O’nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur.


• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?