fbpx

Resim: Ben White

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
14,15: Tanrı’mız gökte ve yerdeki herkese bir isim verdi. O tüm varlığın yaratıcısı ve her şeyin babasıdır (4:6, 1.Korintliler 8:5), O’na diz çöküp dua edip itaat ederek adanmışlığımızı gösteririz. Her gün karşılaştığım durumları (sevinç veya sıkıntı) babama anlatmak için hemen dua etmeye başlıyor muyum?
16: Tanrı, kendi yüceliğinin zenginliğiyle Ruhu ile beraber içvarlığımızı güçlendirendir. Kutsal Ruh, yüreğimizin gözlerini aydınlatarak O’nun gerçeklerini anlamamızın yanısıra günaha karşı direnme gücünü de verir. Kendi gücümle günaha zafer kazanamadığım için O’ndan gelen gücü her zaman önemsemeliyim.
17-19: Kutsal Ruh’un aracılığıyla kendisine iman edenlere verilen sevgi; her şeyi aşar öyle ki tüm insanlığı kucaklayabilecek kadar geniş, sonsuzluğa kadar sürecek kadar uzun, en kötü insana da ulaşabilecek kadar derin, günahkarları cennette götürebilecek kadar yüksektir. Bu sevgiyi ne kadar kavrayabildim? Bu sevgiden ötürü bütün gün sevgiyle dopdolu muyum?
20,21: Tanrı, Mesih’te kilise tarafından sonsuza kadar yüceltilir. O dilediğimiz ve düşündüğümüzden daha fazlasını yapandır. Mesih’i ölümden dirilten Tanrı’nın gücü bugün bende de etkin olduğundan emin miyim? Babaya güvenerek yaşıyorsam, O’nu yüceltmek dışında ne yapabilirim? Ettiğim tüm dualarımda Rab’bin bile cevabını alacağımdan eminim. Hamdolsun!

Efesliler 3:14-21
14-15 Bunun için, yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı Baba’nın önünde diz çökerim. 16-19 Baba’nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu’yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih’in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı’nın bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih’in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin. 20 Tanrı, bizde etkin olan kudretiyle, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. 21 Kilisede ve Mesih İsa’da bütün kuşaklar boyunca sonsuzlara dek O’na yücelik olsun! Amin.


• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?