fbpx

unsplash-logoFernando Pereira

Kendinizi iyi veya kötü hissetmeniz gerçek sorun değildir. Kutsal Kitap herkesin günah işlediğini söyler (Romalılar 3:23). Eğer iyi veya kötü herkes günah işlediyse, o zaman herkes Tanrı’nın yargısı altında acı çekecektir. Tanrı çok iyi bir kişiyi aramıyor; tamamen günahsız birini arıyor. Ama O sizin günahsız olamayacağınızı biliyor. Bu yüzden Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun (Yuhanna 3:16).

Kutsal Kitap bizim iyi işlerimizin Tanrı’nın karşısında kirli bir adet bezi gibi olduğunu söyler (Yeşaya 64:6). Bizim iyi işler yapmayı bırakmamız gerektiğini söylemez, fakat ne yaparsak yapalım yeterli derece iyilik yapamayacağımızı söyler (Romalılar 3:12). Tanrı normalde mükemmellik arar. Tanrı’yı kendi iyi işlerimizle hoşnut edemeyiz. Bunun için İsa günahkarlar uğruna öldü. Eğer yeterli derece de iyi olmak istiyorsanız, Tanrı’nın sizi İsa Mesih’in doğruluğu içinden size bakmasına, İsa Mesih’e iman ederek izin vermelisiniz. Tanrı’nın gözünde iyilik sayılabilecek tek iyilik O’ndadır.