fbpx

Neden Çarmıh? Neden Diriliş? Neden İsa?

Tanıklık yapmak kişilerin doğruluk aynasıdır… Tanıklık yapan insan(lar) gördüklerini, yaşadıklarını anlatır… Tanıklığın özelliği budur…

İnsanlar, verdiği tanıklıklarla toplumda yer edinirler… Çoğu zaman farkında olmasak da, yaptığımız tanıklıklar, yaşamsal karakterlerimizi ifade eder… Bizden öceki tarihlerde yaşayan toplumlar, tanıklıklarını bugüne aktarmışlar…

Tarih, tanıklıkların beyanıdır… Her toplum, her inanç, her düşünce bir köke dayanır… O yüzden kişilerin tarihsel tanıklıklıkları (doğru veya yanlış) bize tarihsel bir panoroma sunar…

Kutsal Kitap, bu anlamda tarihsel bir tanıklığın değersel bütünlüğünü arzeder… Kutsal Kitap, gökten fasikül halinde düşen tomarlar yığını değildir…

Kutsal Kitap, Tanrı ile insanların birbirleri ile kurduğu ilişkiyi anlatan gerçek metinlerdir… Kutsal Kitap’ın en büyük özelliği yaşanmışlığın gerçeğini anlatır…

Tanrı ile ilgili bir konu, ne zaman ve nerede açılsa, fikirler arasında farklılıklar hemen belirir… Bu belirme yaşamın başka alanlarında da geçerlidir…

Hele konu İsa Mesih’e gelince olayın boyutu oldukça farklı boyut alır… İsa Mesih, kimilerine göre, sahtekâr, yalancı… Kimilerine göre ise yaşamamıştır… Kimilerine göre peygamber öte değildir… Bu tarz iddiaları çoğaltmak mümkündür… Bu tanıklığı yapanlar iddialarından kendileri sorumludur…

Fakat, bu tür iddiaların dışında da tanıklıklar vardır… Kimin tanıklıkları? İsa Mesih’in yanında bulunan, O’nunla birlikte yaşayan, O’nun çarmıha gerilişini ve ölümden dirilişini gören insanların tanıklıkları… İsa Mesih’in elçileri ve onların yazdıkları mektuplar… Bu anlamda dünyanın incil diye bildiği kitap, bir tanıklık gerçeğidir…

İncil, ikinci veya üçüncü elden yazılan değil, bizzat İsa Mesih’in yanında bulunup, Tanrı’nın esini ile yönlendirilen insanların tanıklığıdır.

Bu insanların tarihten düştüğü kayıtlar bazılarına saçma gelmekle birlikte, bu tanıklığa güvenenler için gerçeğin ta kendisidir…

İsa Mesih’in yanında bulunup, O’nu görenlerin verdiği gerçek tanıklığa göre;

“Tanrı, İsa’yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız.”
(İNCİL, ELÇİLERİN İŞLERİ 2:32)

Başka bir tanıklığa bakalım;

“Elçiler, Rab İsa’nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrı’nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi.”
(İNCİL, ELÇİLERİN İŞLERİ 4:33)

İncil’den bir tanıklık daha;

“Şimdi, kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız Müjde’yi anımsatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz.
Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.
Kefas’a, sonra Onikiler’e göründü. Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hâlâ yaşıyor, bazılarıysa öldüler.
Bundan sonra Yakup’a, sonra bütün elçilere, son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü.” (İncil, 1. Korintliler 15:1-7)

İsa Mesihin çarmıhtaki ölümünün anlamı, ruhsal bir kurbanı ifade eder. İsa Mesihten önce, Tanrı’ya iman edenler günah bağışlatmak için kurban sunardı. Fakat, bu kurbanlar günahı sona erdiremezdi. Günah, insanların başına bela olmayı sürdürürdü. Tanrı, insanın günah karşısında acı çekmesine son vermek için, İsa Mesih’i kurban olarak sunmaya karar verdi.

Neden Çarmıh
Çarmıh, Tanrıya karşı yapılan günahların bağışlanması için ruhsal bir devrim hareketidir… Çünkü, günahın anlamı ÖLÜMDÜR. Ölüm, bize göre dünyadan göç etmek anlamına gelmez. Ölüm demek, Tanrı’dan uzak yaşamak demektir… Günah, insanlarla Tanrı arasına ayrılık getirmiştir… Günah, Tanrı ile insan arasına hasret getirmiştir. Günah, insanı acılarıyla birlikte Tanrıdan uzak sürgüne göndermiştir…
İnancımıza göre, insanı çok seven Tanrı, İsa Mesihi günahları bağışlatan kurban olarak göndermiştir… İsa Mesih’in çarmıh işkencesinde çektiği acı ve döktüğü kan, insanın yaptığı bütün günahların bağışlanması içindir…

Neden Diriliş?
İsa Mesih’in 3. gün dirilişi ise, günaha karşı acının sona erdiği ve yeni bir yaşamın insanlığa sunulduğunu ifade eder… İsa Mesih’in 3. gün dirilişinden sonra, günaha karşı kurban sunulmasına, ibadetler yapılmasına gerek kalmamıştır… Günahın bütün yükünü üzerine alan İsa Mesih, 3. gün dirilmekle günahın gömüldüğünü ilan etmiştir.
İsa Mesih’in ölümden dirilişine iman etmekle insan, Tanrı ile arasında engel teşkil eden günahı kaldırır. Tanrı ile beraber yeni bir yaşama başlar….

İsa Mesih, dirilmeseydi, İsa Mesih inancı asla büyüyüp bu günlere gelmezdi. İsa Mesih’in dirilişi, insanlık için merkezi bir noktadır. Diriliş, Ölüm ve yok oluşun bertaraf edildiği gerçeğini bütün insanlığa ilan eder.

O yüzden İsa Mesih açık şekilde şunu ilan etmiştir;

“İsa ona, “Diriliş ve yaşam Ben’im” dedi. “Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.”
(İNCİL, YUHANNA 11:25)

Neden İsa?
Toparlarsak, İsa Mesihin çarmıhtaki ölümü ve 3. gün dirilişi, kendisini sevmeyen, tanımayıp, inanmayanlara uzatılan Tanrı’nın sevgi, merhamet, barış, kurtuluş ve lütuf elidir…

İsa Mesih ölümden dirilmiştir. Ölüm yenilmiş, yaşam sağlanmıştır. Tanrı, İsa Mesih aracılığıyla insanlarla barışma yolu sağlamıştır…

Diriliş bayramındaki sevincimiz, insanlığa Tanrı tarafından sunulan kurtuluş fırsatından ötürüdür. Neden İsa Mesih sorusunun cevabı söylediğmiz noktayı işaret eder.

Diriliş Bayramınız kutlu olsun…