fbpx

Bir kimse Mesih’teyse, yeni yaratıktır; eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. —2.Korintliler 5:17

Mesih’te yeni bir yaratılışın tüm yaratılışın en güzeli olduğu kesindir! Kurtarılmış bir ruhu, değişmiş bir yüreği ve yeni bir yaşamı vardır. Biz bu yaratılışa Hristiyan ya da Mesih’in küçük gölgesi adını vereceğiz.

İsa zengin genç yöneticiye, “Yeniden doğmalısın” dediğinde adam ona, “Böyle bir şey nasıl olabilir?” diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi: “Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh’tan doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliği’ne giremez” (Yuhanna 3:5).

İnsan günaha düşüşünden sonra, Tanrı’yla paydaşlık ve barışını kaybetti, İblis’in esiri oldu ve Mesih’in kurtarışını kabul edene dek İblis’e kölelik içinde yaşayacaktır.

Bu yüzden, Mesih’te yeni bir yaratılış, yeniden doğmuş, “benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germiş” (Galatyalılar 5:24) ve Rab İsa Mesih’i giyinmiş birisidir. Bedenini “diri, kutsal, Tanrı’yı hoşnut eden birer kurban olarak sunan” (Romalılar 12:1) ve bunu Tanrı için yapabileceği en az şey sayan (Luka 17:10) kişidir. Tanrı’yı her gün daha çok hoşnut etmeye çalışır. Galatyalılar 5’de listelenen benliğin işlerinden uzak duran odur. Hayatında, sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetim olan Ruh’un ürünü oluşan kişidir. Boş yere övünmek yerine Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’i yüceltmeyi seven ve “hayat koşusunu iyi koşan”dır. Başkalarını yiyip bitirmek yerine onları en kutsal imanda geliştirmeye çalışır. Ayakta kalabilmek için Tanrı’nın tüm silahlarına sahip olmak üzere kendini beğenmişliğin paçavralarından sevinçle vazgeçecek olandır. İsa’nın yaşamı ve işleri bu sayfaya sığmayacağı gibi, Mesih’e göre düzenlenmiş bir yaşam da anlata anlata bitiremeyeceğim bir konudur. Ancak vaizin de yazdığı üzere, “Tanrı’ya saygı gösterip, buyruklarını yerine getirmemiz lazımdır, çünkü her insanın görevi budur” (Vaiz 12:13).

“ …kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla sonuca götürmek için daha çok gayret edin” (Filipililer 2:12).