Luka 10–24 | Bible Project Türkçe

Nis 15, 2022Sık Sorulan Sorular, Videolar