fbpx

İncil’de bahsi geçen bölümler: Vahiy 3:14-22.

Laodikya şehri Büyük İskender’in komutanlarından Seleikos tarafından M.Ö. 260 senesinde kurulmuştur. Ünlü bir tıp okulunun da bulunduğu Laodikya’da gözler için merhemler üretiliyordu; siyah yün üreten zengin bir sanayisi de vardı. Milyarderler ve bankerler yuvası olan bu şehir öylesine zengindi ki, M.S. 60 yılında şehri yerle bir edip yıkan depremden sonra Roma devletinin maddi yardımını bile reddetmişti. İki tiyatrosu bulunan nadir şehirlerden biri olan Laodikya’da stadyumu, jimnastik salonu ve hamamları son derece lükstü.

Anlaşılan, maddi zenginliklerden de yararlanan imanlılar, bu bolluğu Rab’bin özel kutsaması olarak yorumlarken, gerçek ruhsal değerleri göz ardı ediyorlardı. Ama bunun acı tarafı, kendilerinin ruhsal olarak da zengin olduklarını düşünmeleriydi. Aslında dua hayatlarında ve ruhsal konularda çok gevşeklerdi. Tanrı’nın gözünde Laodikya’daki imanlılar: “Zenginim, zenginleştim, hiçbir şeye gereksinmem yok” diyorlardı ama Tanrı’nın gözünde lüks giysileri ve göz merhemleriyle meşhur olan şehrin imanlıları “zavallı, acınacak durumda, yoksul, kör ve çıplak”lardı. Ne komşu kent Hierapolis’teki sıcak su kaplıcaları gibi ateşli ne de Kolose’den gelen soğuk dağ suyu gibi ferahlatıcılardı. Onlar şehirlerindeki ılık maden suyuna benziyordu. Ilık termal suyu nasıl mideyi bulandırır ve kusturursa, Rab de böylelerini “kusacaktır” yani yarış dışı edip göksel ödüllerden men edecektir. İşte bu bağlamda Rab bu kiliseye seslenmektedir.

Bütün bunlara rağmen Rab tövbe fırsatı da vermektedir. İsa vicdanını dinleyen her bir insana bir fırsat sunmaktadır. Kendisi yüreğin kapısında durmuş, kapıyı çalmaktadır, Ona yüreğini açanlara O da kendisini tanıtır. Bu ilişkide sadık kalanlara İsa büyük bir vaat verir: “Ben nasıl galip gelerek Babamla birlikte Babam’ın tahtına oturdumsa, galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim.” (Vahiy 3:21)

© Kutsal Kitap ve Arkeoloji

KAYNAKÇA:

  • Madrigal, Carlos. Kıyamet Günü. Yeni Yaşam Yayınları. İstanbul, 2000, sf. 62-65.
  • McRay, John. “Archaeology & The New Testament.” Baker Academic. Grand Rapids, 2008, sf. 244-247.
  • Wilson, Mark. “Biblical Turkey, A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor.” Ege Yayınları. İstanbul, 2010, sf. 245-253.
  • Türkçe Kutsal Kitap, Kitabı Mukaddes Şirketi & Yeni Yaşam Yayınları, Eski ve Yeni Çevirisi.
  • Resimler:  Wikimedia Commons