Kutsal Kitap - nedenisa.com

Kutsal KitapMezmur 84

1 Ey Her Şeye Egemen RAB,

Ne kadar severim konutunu!

2 Canım senin avlularını özlüyor,

İçim çekiyor,

Yüreğim, bütün varlığım

Sana, yaşayan Tanrı'ya sevinçle haykırıyor.

3 Kuşlar bile bir yuva,

Kırlangıç, yavrularını koyacak bir yer buldu

Senin sunaklarının yanında,

Ey Her Şeye Egemen RAB, Kralım ve Tanrım!

4 Ne mutlu senin evinde oturanlara,

Seni sürekli överler!

5 Ne mutlu gücünü senden alan insana!

Aklı hep Siyon'u ziyaret etmekte.

6 Baka Vadisi'nden geçerken,

Pınar başına çevirirler orayı,

İlk yağmurlar orayı berekete boğar.

7 Gittikçe güçlenir,

Siyon'da Tanrı'nın huzuruna çıkarlar.

8 Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, duamı dinle,

Kulak ver, ey Yakup'un Tanrısı!

9 Ey Tanrı, kalkanımıza bak,

Meshettiğin krala lütfet!

10 Senin avlularında bir gün,

Başka yerdeki bin günden iyidir;

Kötülerin çadırında yaşamaktansa,

Tanrım'ın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim.

11 Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır.

Lütuf ve yücelik sağlar;

Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.

12 Ey Her Şeye Egemen RAB,

Ne mutlu sana güvenen insana!