Kutsal Kitap - nedenisa.com

Kutsal KitapMezmur 62

1 Canım yalnız Tanrı'da huzur bulur,

Kurtuluşum O'ndan gelir.

2 Tek kayam, kurtuluşum,

Kalem O'dur, asla sarsılmam.

3 Birini ezmek için daha ne vakte kadar

Hep birlikte üstüne saldıracaksınız,

Eğri bir duvara,

Yerinden oynamış bir çite saldırır gibi?

4 Tek düşünceleri onu doruktan indirmektir.

Yalandan zevk alırlar.

Ağızlarıyla hayırdua ederken,

İçlerinden lanet okurlar.

5 Ey canım, yalnız Tanrı'da huzur bul,

Çünkü umudum O'ndadır.

6 Tek kayam, kurtuluşum,

Kalem O'dur, sarsılmam.

7 Kurtuluşum ve onurum Tanrı'ya bağlıdır,

Güçlü kayam, sığınağım O'dur.

8 Ey halkım, her zaman O'na güven,

İçini dök O'na,

Çünkü Tanrı sığınağımızdır.

9 Sıradan insan ancak bir soluk,

Soylu insansa bir yalandır.

Tartıya konduğunda ikisi birlikte soluktan hafiftir.

10 Zorbalığa güvenmeyin, yağma malla övünmeyin;

Varlığınız artsa bile, ona gönül bağlamayın.

11 Tanrı bir şey söyledi,

Ben iki şey duydum:

Güç Tanrı'nındır,

12 Sevgi de senin, ya Rab!

Çünkü sen herkese, yaptığının karşılığını verirsin.