Kutsal Kitap - nedenisa.com

Kutsal KitapMezmur 37

1 Kötülük edenlere kızıp üzülme,

Suç işleyenlere özenme!

2 Çünkü onlar ot gibi hemen solacak,

Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek.

3 Sen RAB'be güven, iyilik yap,

Ülkede otur, sadakatle çalış.

4 RAB'den zevk al,

O senin yüreğinin dileklerini yerine getirecektir.

5 Her şeyi RAB'be bırak,

O'na güven, O gerekeni yapar.

6 O senin doğruluğunu ışık gibi,

Hakkını öğle güneşi gibi

Aydınlığa çıkarır.

7 RAB'bin önünde sakin dur, sabırla bekle;

Kızıp üzülme işi yolunda olanlara,

Kötü amaçlarına kavuşanlara.

8 Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi,

Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni.

9 Çünkü kötülerin kökü kazınacak,

Ama RAB'be umut bağlayanlar ülkeyi miras alacak.

10 Yakında kötünün sonu gelecek,

Yerini arasan da bulunmayacak.

11 Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak,

Derin bir huzurun zevkini tadacak.

12 Kötü insan doğru insana düzen kurar,

Diş gıcırdatır.

13 Ama Rab kötüye güler,

Çünkü bilir onun sonunun geldiğini.

14 Kılıç çekti kötüler, yaylarını gerdi,

Mazlumu, yoksulu yıkmak,

Doğru yolda olanları öldürmek için.

15 Ama kılıçları kendi yüreklerine saplanacak,

Yayları kırılacak.

16 Doğrunun azıcık varlığı,

Pek çok kötünün servetinden iyidir.

17 Çünkü kötülerin gücü kırılacak,

Ama doğrulara RAB destek olacak.

18 RAB yetkinlerin her gününü gözetir,

Onların mirası sonsuza dek sürecek.

19 Kötü günde utanmayacaklar,

Kıtlıkta karınları doyacak.

20 Ama kötüler yıkıma uğrayacak;

RAB'bin düşmanları kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek,

Duman gibi dağılıp yok olacak.

21 Kötüler ödünç alır, geri vermez;

Doğrularsa cömertçe verir.

22 RAB'bin kutsadığı insanlar ülkeyi miras alacak,

Lanetlediği insanların kökü kazınacak.

23 RAB insana sağlam adım attırır,

İnsanın yolundan hoşnut olursa.

24 Düşse bile yıkılmaz insan,

Çünkü elinden tutan RAB'dir.

25 Gençtim, ömrüm tükendi,

Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini,

Soyunun ekmek dilendiğini.

26 O hep cömertçe ödünç verir,

Soyu kutsanır.

27 Kötülükten kaç, iyilik yap;

Sonsuz yaşama kavuşursun.

28 Çünkü RAB doğruyu sever,

Sadık kullarını terk etmez.

Onlar sonsuza dek korunacak,

Kötülerinse kökü kazınacak.

29 Doğrular ülkeyi miras alacak,

Orada sonsuza dek yaşayacak.

30 Doğrunun ağzından bilgelik akar,

Dilinden adalet damlar.

31 Tanrısı'nın yasası yüreğindedir,

Ayakları kaymaz.

32 Kötü, doğruya pusu kurar,

Onu öldürmeye çalışır.

33 Ama RAB onu kötünün eline düşürmez,

Yargılanırken mahkûm etmez.

34 RAB'be umut bağla, O'nun yolunu tut,

Ülkeyi miras almak üzere seni yükseltecektir.

Kötülerin kökünün kazındığını göreceksin.

35 Kötü ve acımasız adamı gördüm,

İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi

Dal budak salıyordu;

36 Geçip gitti, yok oldu,

Aradım, bulunmaz oldu.

37 Yetkin adamı gözle, doğru adama bak,

Çünkü yarınlar barışseverindir.

38 Ama başkaldıranların hepsi yok olacak,

Kötülerin kökü kazınacak.

39 Doğruların kurtuluşu RAB'den gelir,

Sıkıntılı günde onlara kale olur.

40 RAB onlara yardım eder, kurtarır onları,

Kötülerin elinden alıp özgür kılar,

Çünkü kendisine sığınırlar.