Kutsal Kitap - nedenisa.com

Kutsal KitapMezmur 29

1 Ey ilahi varlıklar, RAB'bi övün,

RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,

2 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

3 RAB'bin sesi sulara hükmediyor,

Yüce Tanrı gürlüyor,

RAB engin sulara hükmediyor.

4 RAB'bin sesi güçlüdür,

RAB'bin sesi görkemlidir.

5 RAB'bin sesi sedir ağaçlarını kırar,

Lübnan sedirlerini parçalar.

6 Lübnan'ı buzağı gibi,

Siryon Dağı'nı yabanıl öküz yavrusu gibi sıçratır.

7 RAB'bin sesi şimşek gibi çakar,

8 RAB'bin sesi çölü titretir,

RAB Kadeş Çölü'nü sarsar.

9 RAB'bin sesi geyikleri doğurtur,

Ormanları çıplak bırakır.

O'nun tapınağında herkes “Yücesin!” diye haykırır.

10 RAB tufan üstünde taht kurdu,

O sonsuza dek kral kalacak.

11 RAB halkına güç verir,

Halkını esenlikle kutsar!