Kutsal Kitap - nedenisa.com

Kutsal Kitap



Mezmur 115

1 Bizi değil, ya RAB, bizi değil,

Sevgin ve sadakatin uğruna,

Kendi adını yücelt!

2 Niçin uluslar:

“Hani, nerede onların Tanrısı?” desin.

3 Bizim Tanrımız göklerdedir,

Ne isterse yapar.

4 Oysa onların putları altın ve gümüşten yapılmış,

İnsan elinin eseridir.

5 Ağızları var, konuşmazlar,

Gözleri var, görmezler,

6 Kulakları var, duymazlar,

Burunları var, koku almazlar,

7 Elleri var, hissetmezler,

Ayakları var, yürümezler,

Boğazlarından ses çıkmaz.

8 Onları yapan, onlara güvenen herkes

Onlar gibi olacak!

9 Ey İsrail halkı, RAB'be güven,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!

10 Ey Harun soyu, RAB'be güven,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!

11 Ey RAB'den korkanlar, RAB'be güvenin,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!

12 RAB bizi anımsayıp kutsayacak,

İsrail halkını,

Harun soyunu kutsayacak.

13 Küçük, büyük,

Kendisinden korkan herkesi kutsayacak.

14 RAB sizi,

Sizi ve çocuklarınızı çoğaltsın!

15 Yeri göğü yaratan RAB

Sizleri kutsasın.

16 Göklerin öteleri RAB'bindir,

Ama yeryüzünü insanlara vermiştir.

17 Ölüler, sessizlik diyarına inenler,

RAB'be övgüler sunmaz;

18 Biziz RAB'bi öven,

Şimdiden sonsuza dek.

RAB'be övgüler sunun!