Kutsal Kitap - nedenisa.com

Kutsal KitapSüleyman'ın Özdeyişleri 22

1 İyi ad büyük servetten,

Saygınlık gümüş ve altından yeğdir.

2 Zenginle yoksulun ortak yönü şu:

Her ikisini de RAB yarattı.

3 İhtiyatlı kişi tehlikeyi görünce saklanır,

Bönse öne atılır ve zarar görür.

4 Alçakgönüllülüğün ve RAB korkusunun ödülü,

Zenginlik, onur ve yaşamdır.

5 Kötünün yolu diken ve tuzakla doludur.

Canını korumak isteyen bunlardan uzak durur.

6 Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir,

Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz.

7 Zengin yoksullara egemen olur,

Borç alan borç verenin kulu olur.

8 Fesat eken dert biçer,

Gazabının değneği yok olur.

9 Cömert olan kutsanır,

Çünkü yemeğini yoksullarla paylaşır.

10 Alaycıyı kov, kavga biter;

Çekişme ve aşağılamalar da sona erer.

11 Yürek temizliğini ve güzel sözleri seven,

Kralın dostluğunu kazanır.

12 RAB bilgiyi gözetip korur,

Hainin sözlerini ise altüst eder.

13 Tembel der ki, “Dışarda aslan var,

Sokağa çıksam beni parçalar.”

14 Sokak kadınının ağzı dipsiz çukur gibidir,

RAB'bin gazabına uğrayan oraya düşer.

15 Akılsızlık çocuğun öz yapısındadır,

Değnekle terbiye edilirse akılsızlıktan uzaklaşır.

16 Servetini büyütmek için yoksulu ezenle

Zengine armağan verenin sonu yoksulluktur.

17 Kulak ver, bilgelerin sözlerini dinle,

Öğrettiğimi zihnine işle.

18 Sözlerimi yüreğinde saklarsan mutlu olursun,

Onlar hep hazır olsun dudaklarında.

19 RAB'be güvenmen için

Bugün bunları sana, evet sana da bildiriyorum.

20 Senin için otuz sözyazdım,

Bilgi ve öğüt sözleri...

21 Öyle ki, güvenilir, doğru sözleri bilesin,

Böylece seni gönderene güvenilir yanıt verebilesin.

22 Yoksulu, yoksul olduğu için soymaya kalkma,

Düşkünü mahkemede ezme.

23 Çünkü onların davasını RAB yüklenecek

Ve onları soyanların canını alacak.

24 Huysuz kişiyle arkadaşlık etme;

Tez öfkelenenle yola çıkma.

25 Yoksa onun yollarına alışır,

Kendini tuzağa düşmüş bulursun.

26 El sıkışıp

Başkasının borcuna kefil olmaktan kaçın.

27 Ödeyecek paran olmazsa,

Altındaki döşeğe bile el koyarlar.

28 Atalarının belirlediği

Eski sınır taşlarının yerini değiştirme.

29 İşinde usta birini görüyor musun?

Öylesi sıradan kişilere değil,

Krallara bile hizmet eder.