Kutsal Kitap - nedenisa.com

Kutsal KitapOvadya 1

1 Ovadya'nın görümü.

Egemen RAB'bin Edom için söyledikleri:

RAB'den bir haber aldık:

Uluslara gönderdiği haberci,

“Gelin, Edom'la savaşalım!” diyor.

2 Edom'a, “Bak, seni uluslar arasında küçük düşüreceğim,

Herkes seni hor görecek” diyor.

3 “Kayakovuklarında yaşayan,

Evini yükseklerde kuran sen!

Yüreğindeki gurur seni aldattı.

İçinden, ‘Beni kim yere indirebilir?’ diyorsun.

4 Kartal gibi yükselsen de,

Yuvanı yıldızlar arasında kursan da,

Oradan indireceğim seni” diyor RAB.

5 “Hırsızlar ya da haydutlar gece sana gelselerdi,

Yalnızca gereksindiklerini çalmazlar mıydı?

Üzüm toplayanlar bağına girseydi,

Birkaç salkım bırakmazlar mıydı?

Ama seni ne felaketler bekliyor;

6 Esav'ın her şeyi yağmalanacak,

Gizli hazineleri ortaya çıkarılacak.

7 Seninle antlaşma yapanların hepsi

Seni toprağından sürecek.

Güvendiğin insanlar

Seni aldatıp yenilgiye uğratacak,

Ekmeğini yiyenler sana tuzak kuracak

Ve sen farkına varmayacaksın bile.”

8 RAB diyor ki,

“O gün Edom'un bilge adamlarını,

Esav'ın dağlarındaki bilgiçleri yok edeceğim.

9 Ey Teman, yiğitlerin öyle bir korkuya kapılacak ki,

Esav'ın dağlarında bulunanların hepsi

Kıyıma uğrayıp yok olacak.

10 “Yakup soyundan gelen kardeşlerine

Yaptığın zorbalıktan ötürü utanca boğulacak

Ve sonsuza dek yok olacaksın.

11 Çünkü yabancılar onların malını mülkünü yağmaladıkları gün

Uzakta durup seyrettin.

Öteki uluslar kapılarından içeri girip

Yeruşalim için kura çektiklerinde

Sen de onlardan biri gibi davrandın.

12 Yahudalı kardeşlerinin o kötü gününden

Zevk almamalıydın.

Başlarına gelen yıkıma sevinmemeli,

Sıkıntılı günlerinde onlarla alay etmemeliydin.

13 Halkım felakete uğradığı gün

Kente girmemeliydin,

O gün halkımın uğradığı kötülükten zevk almamalı,

Malını mülkünü ele geçirmeye kalkmamalıydın.

14 Kaçmaya çalışanları öldürmek için

Yol ağzında durmamalı,

O sıkıntılı günde kurtulanları

Düşmana teslim etmemeliydin.”

15 “RAB'bin bütün ulusları yargılayacağı gün yaklaştı.

Ey Edom, ne yaptıysan sana da aynısı yapılacak.

Yaptıkların kendi başına gelecek.

16 Ey Yahudalılar, kutsal dağımda nasıl içtiyseniz,

Bütün uluslar da öyle içecekler.

İçip içip yok olacaklar,

Hiç var olmamış gibi.”

17 “Ama kurtulanlar Siyon Dağı'nda toplanacak

Ve orası kutsal olacak.

Yakup soyu da mirasına kavuşacak.

18 Yakup soyu ateş,

Yusuf soyu alev,

Esav soyu anız olacak.

Onları yakıp yok edecekler.

Esav soyundan kurtulan olmayacak.”

RAB böyle diyor.

19 Yahudalılar'dan Negev halkı Esav'ın dağlarını; Şefela halkı Filist bölgesini; Yahudalılar'ın tümü Efrayim ve Samiriye topraklarını; Benyaminliler Gilat'ı mülk edinecekler. 20 Kenan'dan sürülmüş olan İsrailli savaşçılar Sarefat'a kadar uzanan toprakları, Sefarat'taki Yeruşalimli sürgünler de Negev'deki kentleri mülk edinecekler. 21 Halkı kurtaranlar Esav'ın dağlarını yönetimleri altına almak için Siyon Dağı'na çıkacaklar ve egemenlik RAB'bin olacak.