Kutsal Kitap - nedenisa.com

Kutsal KitapNahum 1

1 Ninova ile ilgili bildiri, Elkoşlu Nahum'un görümünü anlatan kitaptır.

2 RAB kıskanç, öç alıcı bir Tanrı'dır.

Öç alır ve gazapla doludur.

Hasımlarından öç alır,

Düşmanlarına karşı öfkesi süreklidir.

3 RAB tez öfkelenmez ve çok güçlüdür.

Suçlunun suçunu asla yanına koymaz.

Geçtiği yerde kasırgalar, fırtınalar kopar.

O'nun ayaklarının tozudur bulutlar.

4 Bir buyrukla kurutur denizi,

Kurutur bütün ırmakları.

Solar Başan'ın, Karmel Dağı'nın yeşillikleri

Ve Lübnan'ın çiçekleri.

5 Dağlar RAB'bin önünde titrer,

Erir tepeler.

Yer sarsılır önünde.

Dünya ve üzerinde yaşayanların tümü titrer.

6 O'nun gazabına kim karşı durabilir,

Kim dayanabilir kızgın öfkesine?

Ateş gibi dökülür öfkesi,

Kayaları paramparça eder.

7 RAB iyidir,

Sığınaktır sıkıntı anında.

Korur kendisine sığınanları.

8 Ama Ninova'yı azgın sellerle yok edecek,

Düşmanlarını karanlığa sürecek.

9 RAB'be karşı neler tasarlarsanız,

Hepsini yok edecek.

İkinci kez kimse karşı koyamayacak.

10 Birbirine dolaşmış dikenler gibi,

Kuru anız gibi,

Yanıp biteceksiniz, ey ayyaşlar.

11 Ey Ninova, RAB'be karşı kötülük tasarlayan,

Şer öğütleyen kişi senden çıktı.

12 RAB diyor ki,

“Asurlular güçlü ve çok olsalar bile, yok olup gidecekler.

Ey halkım, seni sıkıntıya soktuysam da, bir daha sokmayacağım.

13 Şimdi boyunduruğunu parçalayıp üzerindeki bağları koparacağım.”

14 RAB, “Artık soyunu sürdürecek torunların olmasın”

Diye buyurdu, ey Ninova.

“Tanrılarının tapınağındaki oyma ve dökme putları yok edeceğim” diyor.

“Mezarını hazırlayacağım.

Çünkü sen aşağılıksın.”

15 İşte, müjde getirenin ayakları dağları aşıp geliyor,

Size esenlik haberini getiriyor.

Ey Yahudalılar, bayramlarınızı kutlayın,

Adak sözünüzü yerine getirin.

O kötü ulusun istilasına uğramayacaksınız bir daha.

Çünkü o büsbütün yok edildi.