Kutsal Kitap - nedenisa.com

Kutsal KitapYeremya 9

1 Keşke başım bir pınar,

Gözlerim bir gözyaşı kaynağı olsa!

Halkımın öldürülenleri için

Ağlasam gece gündüz!

2 Keşke halkımı bırakabilmem,

Onlardan uzaklaşabilmem için

Çölde konaklayacak bir yerim olsa!

Hepsi zina ediyor,

Hain bir topluluk!

3 “Yalan söylemek için ülkede

Dillerini yay gibi geriyor,

Güçlerini gerçek yolunda kullanmıyorlar.

Kötülük üstüne kötülük yapıyor,

Beni tanımıyorlar” diyor RAB.

4 “Herkes dostundan sakınsın,

Kardeşlerinizin hiçbirine güvenmeyin.

Çünkü her kardeş Yakup gibi aldatıcı,

Her dost iftiracıdır.

5 Dost dostu aldatıyor,

Kimse gerçeği söylemiyor.

Dillerine yalan söylemeyi öğrettiler,

Suç işleye işleye yorgun düştüler.

6 Sen, ey Yeremya,

Aldatıcılığın ortasında yaşıyorsun.

Aldatıcılıkları yüzünden

Beni tanımak istemiyorlar.”

Böyle diyor RAB.

7 Bundan ötürü Her Şeye Egemen RAB diyor ki,

“İşte, onları arıtıp sınayacağım,

Halkımın günahı yüzünden

Başka ne yapabilirim ki?

8 Dilleri öldürücü bir ok,

Hep aldatıyor.

Komşusuna esenlik diliyor,

Ama içinden ona tuzak kuruyor.

9 Bu yüzden onları cezalandırmayayım mı?” diyor RAB,

“Böyle bir ulustan öcümü almayayım mı?”

10 Dağlar için ağlayıp yas tutacağım,

Otlaklar için ağıt yakacağım.

Çöle dönüştüler,

Kimse geçmiyor oralardan.

Sığırların böğürmesi duyulmuyor,

Kuşlar, yabanıl hayvanlar kaçıp gitti.

11 “Yeruşalim'i taş yığını,

Çakalların barınağı haline getireceğim.

Yahuda kentlerini

Kimsenin yaşayamayacağı bir viraneye döndüreceğim.”

12 Hangi bilge kişi buna akıl erdirecek? RAB'bin seslendiği kişi kim ki, sözünü açıklayabilsin? Ülke neden yıkıldı? Neden kimsenin geçemediği bir çöle dönüştü?

13 RAB, “Kendilerine verdiğim yasayı bıraktılar, sözümü dinlemediler, yasamı izlemediler” diyor, 14 “Onun yerine yüreklerinin inadını, atalarının öğrettiği gibi Baallar'ı* izlediler.” 15 Bunun için İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “Bu halka pelinotu yedirecek, zehirli su içireceğim. 16 Onları kendilerinin de atalarının da tanımadığı ulusların arasına dağıtacak, tümünü yok edene dek peşlerine kılıcı salacağım.”

17 Her Şeye Egemen RAB diyor ki,

“İyi düşünün!

Ağıt yakan kadınları çağırın gelsinler.

En iyilerini çağırın gelsinler.

18 Hemen gelip bizim için ağıt yaksınlar;

Gözlerimiz gözyaşı döksün,

Gözkapaklarımızdan sular aksın.

19 Siyon'dan ağlama sesi duyuluyor:

‘Yıkıma uğradık!

Büyük utanç içindeyiz,

Çünkü ülkemizi terk ettik,

Evlerimiz yerle bir oldu.’ ”

20 Ey kadınlar, RAB'bin sözünü dinleyin!

Ağzından çıkan her söze kulak verin.

Kızlarınıza yas tutmayı,

Komşunuza ağıt yakmayı öğretin.

21 Ölüm pencerelerimize tırmandı,

Kalelerimize girdi;

Sokakları çocuksuz,

Meydanları gençsiz bıraktı.

22 Onlara de ki, “RAB şöyle diyor:

‘İnsan cesetleri gübre gibi,

Biçicinin ardındaki demetler gibi toprağa serilecek.

Onları toplayacak kimse olmayacak.’ ”

23 RAB şöyle diyor:

“Bilge kişi bilgeliğiyle,

Güçlü kişi gücüyle,

Zengin kişi zenginliğiyle övünmesin.

24 Dünyada iyilik yapanın,

Adaleti, doğruluğu sağlayanın

Ben RAB olduğumu anlamakla

Ve beni tanımakla övünsün övünen.

Çünkü ben bunlardan hoşlanırım” diyor RAB.

25 “Yalnız bedence sünnetli olanları cezalandıracağım günler geliyor” diyor RAB. 26 “Mısır'ı, Yahuda'yı, Edom'u, Ammon'u, Moav'ı, çölde yaşayan ve zülüflerinikesenlerin hepsini cezalandıracağım. Çünkü bütün bu uluslar gerçekte sünnetsiz, bütün İsrail halkı da yürekte sünnetsizdir.”