Kutsal Kitap - nedenisa.com

Kutsal KitapYeremya 31

1 “O zaman” diyor RAB, “Bütün İsrail boylarının Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacaklar.”

2 RAB diyor ki,

“Kılıçtan kaçıp kurtulan halk çölde lütuf buldu.

Ben İsrail'i rahata kavuşturmaya gelirken,

3 Ona uzaktan görünüp şöyle dedim:

Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim,

Bu nedenle sevecenlikle seni kendime çektim.

4 Seni yeniden bina edeceğim,

Yeniden bina edileceksin, ey erden kız İsrail!

Yine teflerini alacak,

Sevinçle coşup oynayanlara katılacaksın.

5 Samiriye dağlarında yine bağ dikeceksin;

Bağ dikenler üzümünü yiyecekler.

6 Efrayim'in dağlık bölgesindeki bekçilerin,

‘Haydi, Siyon'a, Tanrımız RAB'be çıkalım’

Diye bağıracakları bir gün var.”

7 RAB diyor ki,

“Yakup için sevinçle haykırın!

Ulusların başı olan için bağırın!

Övgülerinizi duyurun!

‘Ya RAB, halkını, İsrail'den sağ kalanları kurtar’ deyin.

8 İşte, onları kuzey ülkesinden

Geri getirmek üzereyim;

Onları dünyanın dört bucağından toplayacağım.

Aralarında kör, topal,

Gebe kadın da, doğuran kadın da olacak.

Büyük bir topluluk olarak buraya dönecekler.

9 Ağlaya ağlaya gelecekler,

Benden yardım dileyenleri geri getireceğim.

Akarsular boyunca tökezlemeyecekleri

Düz bir yolda yürüteceğim onları.

Çünkü ben İsrail'in babasıyım,

Efrayim de ilk oğlumdur.

10 “RAB'bin sözünü dinleyin, ey uluslar!

Uzaktaki kıyılara duyurun:

‘İsrail'i dağıtan onu toplayacak,

Sürüsünü kollayan çoban gibi kollayacak onu’ deyin.

11 Çünkü RAB Yakup'u kurtaracak,

Onu kendisinden güçlü olanın elinden özgür kılacak.

12 Siyon'un yüksek tepelerine gelip

Sevinçle haykıracaklar.

RAB'bin verdiği iyilikler karşısında

–Tahıl, yeni şarap, zeytinyağı,

Davar ve sığır yavruları karşısında–

Yüzleri sevinçle parlayacak.

Sulanmış bahçe gibi olacak,

Bir daha solmayacaklar.

13 O zaman erden kızlar, genç yaşlı erkekler

Hep birlikte oynayıp sevinecek.

Yaslarını coşkuya çevirecek,

Üzüntülerini avutup onları sevindireceğim.

14 Kâhinleri bol yiyecekle doyuracağım,

Halkım iyiliklerimle doyacak” diyor RAB.

15 RAB diyor ki,

“Rama'da bir ses duyuldu,

Ağlayış ve acı feryat sesleri!

Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor.

Çünkü onlar yok artık!”

16 RAB diyor ki,

“Sesini ağlamaktan,

Gözlerini yaş dökmekten alıkoy.

Çünkü verdiğin emek ödüllendirilecek” diyor RAB.

“Halkım düşman ülkesinden geri dönecek.

17 Geleceğin için umut var” diyor RAB.

“Çocukların yurtlarına dönecekler.

18 “Efrayim'in inlemelerini kuşkusuz duydum:

‘Beni eğitilmemiş dana gibi yola getirdin

Ve yola geldim.

Beni geri getir, döneyim.

Çünkü RAB Tanrım sensin.

19 Yanlış yola saptıktan sonra pişman oldum.

Aklım başıma gelince bağrımı dövdüm.

Gençliğimdeki ayıplarımdan utandım,

Rezil oldum.’

20 “Efrayim değerli oğlum değil mi?

Hoşnut olduğum çocuk değil mi?

Kendisi için ne dersem diyeyim,

Onu hiç unutmuyorum.

Bu yüzden yüreğim sızlıyor,

Çok acıyorum ona” diyor RAB.

21 “Kendin için yol işaretleri koy,

Direkler dik.

Yolunu, gittiğin yolu iyi düşün.

Geri dön, ey erden kız İsrail, kentlerine dön!

22 Ne zamana dek bocalayıp duracaksın, ey dönek kız?

RAB dünyada yeni bir şey yarattı:

Kadın erkeği koruyacak.”

23 İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: “Yahuda ve kentlerindeki halkı eski gönençlerine kavuşturduğum zaman yine şu sözleri söyleyecekler:

‘RAB sizi kutsasın,

Ey doğruluk yurdu, ey kutsal dağ!’

24 Halk, ırgatlar, sürüleriyle dolaşan çobanlar Yahuda'da ve kentlerinde birlikte yaşayacak. 25 Yorgun cana kana kana içirecek, bitkin canı doyuracağım.”

26 Bunun üzerine uyanıp baktım. Uykum bana tatlı geldi.

27 “İsrail ve Yahuda'da insan ve hayvan tohumu ekeceğim günler yaklaşıyor” diyor RAB, 28 “Kökünden söküp yok etmek, yerle bir edip yıkmak, yıkıma uğratmak için onları nasıl gözledimse, kurup dikmek için de gözleyeceğim” diyor RAB. 29 “O günler insanlar artık,

‘Babalar koruk yedi,

Çocukların dişleri kamaştı’

demeyecekler. 30 Herkes kendi suçu yüzünden ölecek. Koruk yiyenin dişleri kamaşacak.

31 “İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla

Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor” diyor RAB,

32 “Atalarını Mısır'dan çıkarmak için

Ellerinden tuttuğum gün

Onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek.

Onların kocasıolmama karşın,

Bozdular o antlaşmamı” diyor RAB.

33 “Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla

Yapacağım antlaşma şudur” diyor RAB,

“Yasamı içlerine yerleştirecek,

Yüreklerine yazacağım.

Ben onların Tanrısı olacağım,

Onlar da benim halkım olacak.

34 Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini,

‘RAB'bi tanıyın’ diye eğitmeyecek.

Çünkü küçük büyük hepsi

Tanıyacak beni” diyor RAB.

“Çünkü suçlarını bağışlayacağım,

Günahlarını artık anmayacağım.”

35 Gündüz ışık olsun diye güneşi sağlayan,

Gece ışık olsun diye ayı, yıldızları düzene koyan,

Dalgaları kükresin diye denizi kabartan RAB

–O'nun adı Her Şeye Egemen RAB'dir– diyor ki,

36 “Eğer kurulan bu düzen önümden kalkarsa,

İsrail soyu sonsuza dek

Önümde ulus olmaktan çıkar” diyor RAB.

37 RAB şöyle diyor:

“Gökler ölçülebilse,

Dünyanın temelleri incelenip anlaşılabilse,

İsrail soyunu bütün yaptıkları yüzünden

Reddederim” diyor RAB.

38 “Yeruşalim Kenti'nin Hananel Kulesi'nden Köşe Kapısı'na dek benim için yeniden kurulacağı günler geliyor” diyor RAB, 39 “Ölçü ipi oradan Garev Tepesi'ne doğru uzayıp Goa'ya dönecek. 40 Ölülerle küllerin atıldığı bütün vadi, Kidron Vadisi'ne dek uzanan tarlalar, doğuda At Kapısı'nın köşesine dek RAB için kutsal olacak. Kent bir daha kökünden sökülmeyecek, sonsuza dek yıkılmayacak.”