Kutsal Kitap - nedenisa.com

Kutsal KitapYeşaya 64

1-2 Ya RAB, adını düşmanlarına duyurmak için

Keşke gökleri yarıp insen!

Dağlar önünde sarsılsa!

Gelişin, ateşin çalıları tutuşturmasına,

Suyu kaynatmasına benzese!

Uluslar senin önünde titrese!

3 Beklemediğimiz olağanüstü işler yaparak

Yeryüzüne indin, dağlar önünde sarsıldı.

4 Çünkü kendisine umut bağlayanlar için

Etkin olan tek Tanrı sensin;

Senden başkasını hiçbir zaman hiç kimse işitmedi,

Hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi.

5 Doğru olanı sevinçle yapanların,

Senin yollarından yürüyüp seni unutmayanların yardımına koşarsın.

Ama onlara karşı uzun süre günah işlediğimizde öfkelendin.

Nasıl kurtuluruz?

6 Hepimiz murdar olanlara benzedik,

Bütün doğru işlerimiz kirli paçavragibi.

Yaprak gibi soluyoruz,

Suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi.

7 Adınla seni çağıran, sana tutunmak için çaba gösteren yok;

Çünkü bizden yüz çevirdin,

Suçlarımız yüzünden bizi tükettin.

8 Yine de Babamız sensin, ya RAB,

Biz kiliz, sen çömlekçisin.

Hepimiz senin ellerinin eseriyiz.

9 Ya RAB, fazla öfkelenme,

Suçlarımızı sonsuza dek anma.

Lütfen bak bize, hepimiz senin halkınız.

10 Kutsal kentlerin çölleşti,

Siyon çöl oldu,

Yeruşalim viraneye döndü.

11 Atalarımızın sana övgü sunduğu

Kutsal ve görkemli tapınağımız yandı,

Değer verdiğimiz her yer yıkıntıya döndü.

12 Bunlara karşın, ya RAB,

Hâlâ kendini tutacak mısın,

Suskun kalıp bize alabildiğine eziyet çektirecek misin?