Kutsal Kitap - nedenisa.com

Kutsal KitapYeşaya 52

1 Uyan, ey Siyon, uyan, kudretini kuşan.

Ey Yeruşalim, kutsal kent, güzel giysilerini giy.

Çünkü sünnetsizlerle murdarlar

Kapılarından asla içeri girmeyecek artık.

2 Üzerindeki tozu silk!

Kalk, ey Yeruşalim, tahtına otur,

Boynundaki zinciri çöz,

Ey Siyon, tutsak kız.

3 RAB diyor ki,

“Karşılıksız satılmıştınız,

Parasız kurtulacaksınız.”

4 Egemen RAB diyor ki,

“Halkım gurbette yaşamak için önce Mısır'a inmişti.

Şimdi de Asurlular onları ezdi.

5 Halkım boş yere alınıp götürüldü,

Benim burayla ne ilgim kaldı?” diyor RAB,

“Yöneticileri feryat ediyor,

Adıma günboyu sövülüyor” diyor RAB.

6 “Bundan ötürü halkım adımı bilecek,

O gün, ‘İşte ben’ diyenin ben olduğumu anlayacak.”

7 Dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir!

O müjdeci ki, esenlik duyuruyor.

İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor.

Siyon halkına, “Tanrınız egemenlik sürüyor!” diye ilan ediyor.

8 Dinleyin! Bekçileriniz seslerini yükseltiyor,

Hep birlikte sevinçle haykırıyorlar.

Çünkü RAB'bin Siyon'a dönüşünü gözleriyle görmekteler!

9 Ey Yeruşalim yıkıntıları,

Hep birlikte sevinçle haykırıp bağırın!

Çünkü RAB halkını avuttu,

Yeruşalim'i kurtardı.

10 Bütün ulusların gözü önünde

Kutsal kolunu sıvadı,

Dünyanın dört bucağı

Tanrımız'ın kurtarışını görecek.

11 Çekilin, çekilin, oradan çıkın,

Murdara dokunmayın.

Oradan çıkıp temizlenin,

Ey RAB'be tapınma araçlarını taşıyan sizler!

12 Aceleyle çıkmayacak,

Kaçıp gitmeyeceksiniz;

Çünkü RAB önünüzden gidecek,

İsrail'in Tanrısı artçınız olacak.

13 Bakın, kulum başarılı olacak;

Üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek.

14 Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor;

Biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki,

İnsana benzer yanı kalmadı;

15 Pek çok ulus ona şaşacak,

Onun önünde kralların ağızları kapanacak.

Çünkü kendilerine anlatılmamış olanı görecek,

Duymadıklarını anlayacaklar.