fbpx

Resim: Kristine Weilert

Tanrı’nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar.  —İbraniler 4:12

Tanrı harika bir iş yapmıştır! Kutsal Ruh’un gücünü sıradan insansal kelimelere koymuş ve Kutsal Kitap da gerçek, diri Söz haline gelmiştir. Söz, her insanın düşünce kalıparını, günahla, Tanrı’yla ve diğer insanlarla olan ilişkilerini değiştirebilir.

Nasırlaşmış günahlılar Tanrı Sözü’nün etkisi altında suçlarından tövbe edip kutsal kişiler haline gelirler. Katiller değişir ve şefkatli ve sevgi dolu kişiler haline gelirler. Yalancılar değişip gerçeği söylemeye başlar ve hırsızlar da çalmaktan vazgeçer. Tanrı Sözü, inanlıları hayatın en zor durumlarında bile teselli eder ve ölüm karşısında onlara umut verir.

Kutsal Kitap ilahi bir kitaptır. Kutsal Kitap’ta yazılı olan sözlerin gerçek anlamlarını Kutsal Ruh açar. En eğitimli kişi bile, Kutsal Ruh’un aydınlatması olmadan Kutsal Kitap’ın gerçek anlamını anlayamaz. Tanrı, gerçegi bilmek isteyenleri görür ve Kutsal Ruhu aracılığıyla gerçeği onu arayanlara açar.

Kutsal Kitap’ın hayatınızdaki işini yaşayabilmek için onu okumanız gerektir. Kutsal Kitap’ı okumadan önce Tanrı’dan okuduklarınızı anlamak ve Kendi Sözü’nde yazılı olanlara inanmak için size yardım etmesini isteyin. Tanrı Sözü’nü okuyan, inanan ve onun tamamını kendi hayatında uygulayan kişi, en mutlu kişidir. Neden mi? Çünkü ilahi Tanrı Sözü’nü okuyanlar Tanrı’nın kendileriyle konuşmasını duyabilirler. Sonsuz yıkımda mahvolmaları gerekmemesi için nasıl yaşamaları ve kime inanmaları gerektiğini öğrenirler. Bu da onlara sonsuz yaşam umudu verir.

1.Kutsal Kitap bir insanın hayatını nasıl değiştirir?
2.Tanrı Sözü’nün hayatınızda etkin oluşunu yaşamak için ne yapmanız gerekir?