Resim: Kalen Emsley

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
1-3: Tanrı’nın bulunduğu her yer güzel ve kutsaldır. Orada esenlik ve sevinç vardır. Katıldığımız topluluk Rab’bin yüceliğini insanlara yansıtıyor mu?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
4-7: Krallar birleşip Siyon’un üzerine yürüdüler, ama onu görünce şaşkına döndüler. Asıl savaş ruhsal savaştır. Savaşın gidişatı Rab’bin kimin yanında olduğuna bağlıdır. Rab bizim yanımızda bizimle savaşırsa biz kazanacağız.

8-11: Şair Tanrı’nın yaptıklarına tanık olup O’nu yüceltmektedir. Tanrı’yı ne kadar iyi tanıyorum? O’nu ne kadar iyi tanırsam, hayatımın amacı da o kadar değişebilir. O ’nun adına yaraşan övgüler sunuyor muyum?

12-14: Tanrı sonsuza kadar kendi halkına yol gösterecektir. Tanrı’nın adının kuşaklar boyunca anılması için neler yapıyorum? Hayatımda Rab’bin yaptıklarını çocuklarıma anlatıyor muyum?

Mezmur 48:1-14
1 RAB büyüktür ve yalnız O övülmeye değer
Tanrımız’ın kentinde, kutsal dağında.

2 Yükselir zarafetle,
Bütün yeryüzünün sevinci Siyon Dağı,
Safon’undoruğu, ulu Kral’ın kenti.

3 Tanrı onun kalelerinde
Sağlam kule olarak gösterdi kendini.

4 Krallar toplandı,
Birlikte Siyon’un üzerine yürüdüler.

5 Ama onu görünce şaşkına döndüler,
Dehşete düşüp kaçtılar.

6 Doğum sancısı tutan kadın gibi,
Bir titreme aldı onları orada.

7 Doğu rüzgarının parçaladığı ticaret gemileri gibi
Yok ettin onları.

8 Her Şeye Egemen RAB’bin kentinde,
Tanrımız’ın kentinde,
Nasıl duyduksa, öyle gördük.
Tanrı onu sonsuza dek güvenlik içinde tutacak.

9 Ey Tanrı, tapınağında,
Ne kadar vefalı olduğunu düşünüyoruz.

10 Adın gibi, ey Tanrı, övgün de
Dünyanın dört bucağına varıyor.
Sağ elin zafer dolu.

11 Sevinsin Siyon Dağı,
Coşsun Yahuda kentleri
Senin yargılarınla!

12 Siyon’un çevresini gezip dolanın,
Kulelerini sayın,

13 Surlarına dikkatle bakın,
Kalelerini yoklayın ki,
Gelecek kuşağa anlatasınız:

14 Bu Tanrı sonsuza dek bizim Tanrımız olacak,
Bize hep yol gösterecektir.


• Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
• Bana hangi öğütler verilmektedir?