fbpx

İncil’de bahsi geçen bölümler: Koloselier’e ve Filimon’a mektup.

Hierapolis ve Laodikya kadar görkemli bir şehir olmasa da, Kolose yörenin en büyük imanlı topluluğunu barındırıyordu. Buradaki ev kilisesi Efes’ten gelen müjdeci Epafras tarafından kurulmuştu. (Koloselier 1:7). Kolose şehri siyah yün üretimine odaklanmış küçük sanayi bir kentti. Hierapolis’e ve Laodikya’ya yakınlığından dolayı pek çok sahte felsefeye ve sapkın görüşlere maruz kalıyordu. Pavlus’un giysi üretiminde uzman olan bu şehrin topluluğuna tavsiyesi eski hayatın zevklerini ve felsefelerini bırakıp Mesih’i giyinmeleridir (Koloselier 3:12). Kolose’deki ev kilisesi zengin bir iş adamı olan Filimon ve eşi Afiya’nın evinde toplanmışlardır. (Filimon 1, 2). Filimon’un oğlu Arhippus (Koloselier 4:17, Filimon 2) kilisede önderlik görevini üstlenmişti. Pavlus Arhippus’tan “birlikte mücadele verdiğim” kardeş olarak söz etmektedir.

Filimon’un evinde hizmet eden Onisimos adında bir uşak vardı. Onisimos efendisinin parasını çalıp Roma’ya kaçar. Oradayken gözaltında olan Pavlus ile tanışır. Tövbe edip Rab İsa’ya iman eder. Sonrasında Pavlus onu Filimon mektubuyla Kolose’ye geri gönderir. Mektup’ta Pavlus Filimon’a Onisimos’u tekrar ev halkına kabul etmesi için yalvarır ve Onisimos’un borçlandığı her kuruşu gerekirse kendi cebinden karşılayacağına dair söz verir. Pavlus, mektubunu, Kolose’yi ziyaret etme arzusunu dile getirerek sonlandırır (Fakat ziyaret edip etmediğini bilinmiyor). Daha sonraki yüzyıllarda şiddetli depremlerden dolayı Kolose kenti terk edilir. Günümüzde Kolose Türkiye’de hala kazılmamış olan sit alanlarından bir tanesidir.

© Kutsal Kitap ve Arkeoloji

KAYNAKÇA:

  • McRay, John. “Archaeology & The New Testament.” Baker Academic. Grand Rapids, 2008, sf. 247-249.
  • Wilson, Mark. “Biblical Turkey, A Guide to the Jewish and Christian Sites of Asia Minor.” Ege Yayınları. İstanbul, 2010, sf. 194-196.
  • Türkçe Kutsal Kitap, Kitabı Mukaddes Şirketi & Yeni Yaşam Yayınları, Eski ve Yeni Çevirisi.
  • Resimler: (harita) http://bibleatlas.org, Ultimate Bible images, http://www.turkeyculturaltour.com