fbpx

“Dünyada olup bitenlere baktığımda büyük bir korku sarıyor beni. ” “Sonunda kendimizle birlikte bu dünyayı havaya mı uçuracağız? “Gerçekten Tanrı her şeyi görüyor ve kontrolden çıkmasını önlüyor mu ? ” “Her şey son bulunca nereye gideceğiz? ” Kutsal Kitap, Tanrı’nın dünya için ezeli bir tasarısı olduğunu, günü gelince her şeyin O ’nun iradesine uygun bir biçimde sonlanacağını söyler. “Rab’bin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek” (2.Petrus 3:10).

Peki bu günden sonra neler olacak? “…doğruluğun barınacağı yeni yer ve yeni gökyüzü” meydana gelecek. Beklenen o günün kesinliği konusundaki bilgimiz sınırlıdır. Yüce Yaratan’ın yetkisinde olan bazı şeyleri bilmeye hakkımız yok. Ne var ki bu konuda da bazı ipuçları var. İsa, Matta 24:6, 13, 14 ayetlerinde kendi izleyicilerine şöyle sesleniyor: “Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değil dir…

Sonuna kadar dayanan kurtulacaktır… Göksel egemenliğin bu Müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman SON gelecektir. “Kültürümüzde “kıyamet” diye tanımlanan durum, İncil’de Yargı Günü şeklinde geçiyor. Tanrı’nın kendi yargı kürsüsünden tüm yaratılışı yargılayacağı gündür bu. ‘‘Tanrı’nın yargı kürsüsü önüne hepimiz çıkacağız” (Romalılar 14:10). Rab şöyle diyor: “Varlığım hakkı için her diz önümde çökecek, her dil Tanrı olduğumu açıkça söyleyecek. ”

“Kıyamet” Arapça “kıyam” sözcüğünden türetilmiştir, kalkmak, dirilmek anlamına gelir. İncil de bu anlamda “kıyam” dan, dirilişten söz eder:

“Rab bin sözüne dayanarak size diyoruz ki. biz yaşamakta olanlar,   Rab ‘bin gelişinde hayatta olanlar, gözlerini yaşama kapayanların önüne asla geçmeyeceğiz”

1.Selanikliler 4:15

Bu ayet, daha önce ölmüş olanların İsa’nın İkinci Gelişinde dirileceğini açıkça ifade etmektedir.

“Rab ‘bin kendisi, bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı’nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih’e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rab’bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab’le birlikte olacağız.”

1 .Selanikliler 4:16, 17