fbpx

Resim/video: Yuhanna 4:43–54

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
43–45: İsa kendi memleketinde saygı görmemiştir. Sadece belirti ve harikaları görenler, İsa’yı Mesih olarak görememiştir. İnsanlar tarafından kabul edilmek için çaba sarf etmeden, yalnız Tanrı’yı hoşnut etmek için yaşarsam, ben de İsa gibi reddedilebilirim. Buna hazır mıyım?

50–52: İsa tek sözüyle hastayı iyileştirir. İsa ölüm döşeğinde olanı yalnız sözle iyileştirerek kendisinin Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğunu gösterir. İsa’yı Mesih olarak kabul ediyor muyum? O’nun yetkin gücüne inanıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?
47–53: İnsanlar mucize görmeden Tanrı’ya iman etmek istemezler. Fakat saray memuru, İsa’nın sözüne iman ederek gider ve istediğini alır. Ben de bu memur gibi çaresiz hissediyor muyum? Tanrı’nın sorunumu doğru zamanda ve en iyi şekilde çözeceğine inanmalı, O’na güvenmeliyim.

53: Memurun tüm ev halkı İsa’ya iman eder. Bir kişinin gerçek imanı, ailesi ve başkaları üzerinde büyük etki bırakır. İmanımın ailem üzerindeki etkileri neler?

 

Yuhanna 4:43–54
43 Bu iki günden sonra İsa oradan ayrılıp Celile’ye gitti. 44 İsa’nın kendisi, bir peygamberin kendi memleketinde saygı görmediğine tanıklık etmişti. 45 Celile’ye geldiği zaman Celileliler O’nu iyi karşıladılar. Çünkü onlar da bayram için gitmişler ve bayramda O’nun Yeruşalim’de yaptığı her şeyi görmüşlerdi.

46 İsa yine, suyu şaraba çevirdiği Celile’nin Kana Köyü’ne geldi. Orada saraya bağlı bir memur vardı. Oğlu Kefarnahum’da hastaydı. 47 Adam, İsa’nın Yahudiye’den Celile’ye geldiğini işitince yanına gitti, evine gelip ölmek üzere olan oğlunu iyileştirmesi için O’na yalvardı.

48 İsa adama, “Sizler belirtiler ve harikalar görmedikçe iman etmeyeceksiniz” dedi.

49 Saray memuru İsa’ya, “Efendim, çocuğum ölmeden yetiş!” dedi.

50 İsa, “Git, oğlun yaşayacak” dedi.

Adam, İsa’nın söylediği söze iman ederek gitti. 51 Daha yoldayken köleleri onu karşılayıp oğlunun yaşadığını bildirdiler. 52 Adam onlara, oğlunun iyileşmeye başladığı saati sordu. “Dün öğle üstü saat birde ateşi düştü” dediler.

53 Baba bunun, İsa’nın, “Oğlun yaşayacak” dediği saat olduğunu anladı. Kendisi ve bütün ev halkı iman etti. 54 İsa, bu ikinci belirtiyi de Yahudiye’den Celile’ye döndükten sonra gerçekleştirdi.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
Bana hangi öğütler verilmektedir?