fbpx

Resim: georgeclerk

Kutsal Kitap’tan Okunacak Bölüm: Matta 7:13–29

Dar kapıdan girmeye gayret edin. Size şunu söyleyeyim, çok kişi içeri girmek isteyecek, ama giremeyecek.Luka 13:24

“Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır” (Matta 7:13, 14). İsa, Matta 6:24’de, “Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı’ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz” der. Her birey hangi yolda gitmeyi istediğini kendi seçer. Dar yolda gitmeyi seçersek denenmeler ve sıkıntılarla karşılaşırız. Birbirimizi teşvik ve teselli etmemiz gerektir. “İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz” (Galatyalılar 6:9).

“Çünkü geçici, hafif sıkıntılarımız bize, ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır” (2.Korintliler 4:17, 18).

Kutsal Kitap, geniş yolda gitmeyi ve kendimiz, zevk, gurur ve bu dünyanın sunduğu her şey için yaşamayı seçersek bize bir uyarıda bulunur:“Ama bil ki, bütün bunlar için Tanrı seni yargılayacaktır” (Vaiz 11:9).

Her iki yolun da çıktığı yerleri düşünüp eski zamanlarda yaşayan Yeşu gibi biz de bir karar verelim:

“Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB’be kulluk edeceğiz” (Yeşu 24:25).


Yolun sonunda Tanrı’yla karşılaşacağız.